22 år gammel rekord slått

Fruktbarhets rekord

Foto: Eirik S. Påsche og Helene S. Monsen 

I Norge var det rekordlav fruktbarhet i 2017, men i Volda har man vært produktive og statisitikken har gått opp. 

Se Nærsynets videoreportasje nederst i saken.

– Heldigvis var ifjor et rekordår for fødsler i Volda. Vi hadde 509 fødsler som er det beste vi har hatt siden 1995, sier Gunvor Bergem Lia, Jordmor/Seksjonsleder ved Volda Sykehus.

Dermed skiller Volda seg ut også lokalt, for gjennomsittet i Møre og Romsdal har også gått ned. 

Lav fruktbarhet vil gi Norge utfordringer

Til tross for rekordår i Volda, har flere eksperter advart om store økonomiske konsekvenser for Norge dersom fruktbarheten ikke tar seg opp. Siden 2009 har Norge hatt en jevn nedgang i antall fødsler. De nyeste SSB-tallene viser at norske kvinner i fjor fikk barn med et gjennomsnitt på 1,62.

Til NRK advarer sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets at det vil bli færre i arbeidsdyktig alder og flere pensjonister. Dette kan gjøre det vanskelig å finansiere pensjon og helsetilbud til de eldre. 

Prioriterer utdanning og jobb 

Stadig flere kvinner utsetter også å få sitt første barn. For 30 år siden var mors gjennomsnittalder ved første fødsel om lag 25 år, i fjor var gjennomsittet på 29,3 år.

Jordmor/Seksjonsleder Gunvor Bergem Lia kunne stolt bekrefte rekorden til Nærnett.
Gunnar Bergem Lia, Jordmor/Seksjonsleder ved Volda sykehus. Foto: Eirik S. Påsche og Helene S. Monsen.

Gunvor Bergem Lia er ikke i tvil om hva som er grunnen til at nordmenn får barn stadig seinere i livet.

– Jeg tror norske familier prioriterer utdanning og jobb ganske høyt.

Til tross for at Norge samlet sett har nedgang i fødsler, går altså Volda mot strømmen med fjorårets rekord.   

Se Nærsynets reportasje om fruktbarhetstallene: