Fiskegiganten får lov til å oppføre kai i Dalsfjord

Slik vil Marine Harvest ha det på Dravlaus.

UTVIDER: Marine Harvest får klarsignal fra kommunen til å utvide kaien ved Dalsfjord. Faksimile: Vedtaksdokumentet fra Volda kommune. 

Volda kommune har godkjent Marine Harvest sin søknad om oppføring av kai i fjorden nedenfor Dalsfjord settefiskanlegg. 

Forvaltningsutvalget i Volda kommune har gitt Marine Harvest dispensasjon fra plan- og byggningslovens §19-1. 

Fiskegiganten får lov til å oppføre en flytekai i  betong nedenfor settfiskanlegget ved Dravlaus i Dalsfjord. 

Slik søkte Marine Harvest

Marine Harvest har i dag en mindre brygge på stedet. Denne ønsker de nå å gjøre større.

I søknaden til kommunen skriver Marine Harvest:

Det fraktes fisk fra smoltanlegget og ut til brønnbåtene. De nye båtene har blitt større og dypere ... I tillegg er eksisterende brygge for liten og for dårlig forankret, slik at båten har problemer med å ligge i ro. Særlig et problem ved dålig vær og sterk strøm. Vi har stort fokus på HMS ved leveranser og dette vil bedre forholdene betraktelig. 

 Marin Harvest har i dag et minre kaianlegg på området
 Marine Harvest har i dag et minre kaianlegg på området.  Faksimile: Volda kommune

Ønsker å øke tryggheten

I vedtaket fra kommunen står det at opprustningen vil øke tryggheten ved kaianlegget, samt senke risikoen for skade og rømming av fisk. 

Kystverket har sett over søknaden og har vurdert dispensasjonen opp mot Havne- og farvannsloven. Som kommentar fra Kystverket står det i vedtaket:

Så langt vi kan se er de omsøkte tiltak ikke til vesentlig hinder for generell ferdsel i området. Ut i fra ferdselsmessige hensyn har vi ikke innvendinger til at det gis dispensasjon. 

Bergen Sjøfartsmuseum har også vurdert oppføringen av flytekaien. De viser til at det ikke finnes noen marine kulturminner i området. Det er allerede anlegg som er i bruk av fiskerinæringen på området. 

Slik vil de bygge: 

I søknaden ønsker Marine Harvest å oppgradere anlegg med dette:

  • 24x3,6 meter landgang 18 meter ut fra land.
  • Fortøyninger 4 stk kryss fortøyd med 4 stk 3,5-4 tonns Ac 15 anker.
  • Pluss to fortøyninger rett ut fra kai.
Marine Harvest ønsker å bygge ut en flytekai. Faksimile: Volda kommune

Dobbelt så stor

Den nye flytebryggen kommer til å stikke rundt 10 meter lengere ut i sjøen enn dagens anlegg.  Lengden øker fra ca. 10 meter på dagens brygge til 24 meter med den nye flytekaien.

Det er også søkt om mer omfattande forankring av den nye flytebryggen, dette for å sikre stabilitet når fisken fraktes over i skipene fra settefiskanlegget. 

I vedtaket fra Volda kommune vises det at Dravlaus og Inselset grendalag ikke har kommet med en uttalelse til kommunen om saken. 

Her skal Marine Harvest bygge nytt kaianlegg. Kart: Google

 

Bastian Lunde Hvitmyhr

Bastian Lunde Hvitmyhr

Les flere artikler fra Bastian Lunde Hvitmyhr.

Journalistikkstudent ved Høgskulen i Volda

Marine Harvest ASA

Norskt konsern dannet i 2006 med hovedkontor i Bergen.

Sammenslått av de tidligere oppdrettsselskapene Pan Fish og Marine Harvest og sjømatprodusenten Fjord Seafood.

Verdens største på oppdrett av laks og ørret.

Produksjon i Norge, Skottland, Irland, Chile, USA, Canada, Frankrike, Belgia, Polen og Nederland.

John Fredriksen kontrollerer konsernet gjennom en aksjepost på ca. 28 %.

Fakta: SNL