Lokale utsendinger med flere innlegg i nytt partiprogram

Gjennombrudd for Møre og Romsdal SV

Marit Aklestad på SV sitt landsmøte på fredag. FOTO: Jo Straube

Det var landsmøte for SV på Gardermoen denne helga. Marit Aklestad og Ingrid Opedal, de lokale utsendingene mener at de har fått flere gjennomslag i viktige saker

En av de sakene som ble tatt opp på landsmøte var blant annet om trygge helsetilbud over hele landet. Både Ingrid Opedal og Marit Aklestad hadde innlegg i denne saken. Det ble vist til det som skjer i Møre og Romsdal, innenfor fødetilbudene og den spesialiserte rehabiliteringen. 

– Både Ørsta og Volda SV hadde foreslått endringer i programmet, og flere av disse ble vedtatt, forteller Opedal i en pressemelding etter at det ble vedtatt et nytt partiprogram. 

Ett punkt handler om å sikre retten for elever til læremiddel på egen målform, til og med på digitale plattformer. Det kom også innlegg fra Aklestad som omhandlet barnetrygd til alle.

Et annet tema på møtet var distriktspolitikk. Opedal mener at sentraliseringen må stanses.

– Det viser seg vanskelig å flytte statlige arbeidsplasser ut fra Oslogryta. Desto viktigere er det å skape nye arbeidsplasser ute i distriktet, sier Opedal. Hun mener også at man må slutte og legge ned de statlige arbeidsplassene man allerede har. Blant annet Mork rehabiliteringssenter ble brukt som eksempel.