Gnisten flytter til prestegarden

Prestgarden

Prestegården i Volda får nå nytt liv som dagsenter for rusavhengige. FOTO: Håkon Kvam Lyngstad

Volda prestegard vil nå bli aktivitetssenter for rusavhengige.

Kommunestyret i Volda gikk tordag enstemmig inn for utleie av prestegarden, for etablering av dagsenteret Gnisten. Det er Opplysningsvesenets fond (OVF) som i dag eier bygget. 

Kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet, Hild Våge, er utelukkende positiv til dette. 

–​ Dette er et godt tiltak for personer som ofte ikke står fremst i køen når midler fordeles, sier Våge.

– Dette er et positivt lavterskeltilbud som gir en gruppe mennesker meningsfylt aktivitet. De vil føle at de har en verdi for samfunnet. 

Gnisten er satt i sammenheng med Styrk-arbeidet, som er et arbeidsrettet lavterskeltilbud. Dette ble innført i 2014 etter at 70 prosent av de med rus- og psykiske helseplager sa de stod uten meningsfull aktivitet. Dette tallet er nå nede i 40 prosent. 

Positivt for Volda

Våge mener dessuten at dette er et positivt tiltak for lokalsamfunnet.

– Det er positivt at prestegarden blir brukt og at det er aktivitet der. 

Våge forteller at Styrk-arbeidet er tenkt å brukes til vedlikehold av prestegarden, og at de i samarbeid med Gnisten skal holde hagen i hevd.

Her kan de med rusavhengighet eller psykiske plager snart delta på nytt tilbud. FOTO: Håkon Kvam Lyngstad

– Vi har gode erfaringer fra dette, blant annet fra Elvedalen, der de har gjort godt arbeid.

Våge sier også at hun tror at dette vil gi Volda et positivt omdømme. 

Blir ikke kastet ut

I kommunestyret ble det ytret skepsis til avtalen fordi avtalen åpner for at de kan bli kastet ut på kort varsel dersom det kommer en ny prest til bygda. 

Helse- og omsorgssjef  i kommunen, Svein Berg Rusten, forsikret at OVF kun må finne bustad til den nye presten og at dette ikke må være i prestegarden. Han understrekte at Volda kommune har påtatt seg dette ansvaret, og at det derfor ikke vil være aktuelt å kaste ut beboerne.