GPS-"spoofing" setter styrmenn på prøve

Skipper på Fjord 1.

Nye farer truer for skippere i Norge. 

GPS-en signaliserer at skipet nærmer seg fastlandet og at den kan legge trygt til kai. Hva om GPS-en plutselig forsvant?

Stadig flere skip til havs opplever at GPS-signalene, som forteller om hvor båten befinner seg i havet, enten blir forstyrret eller forsvinner helt. I juni oppdaget et skip i Svartehavet at GPS-en plutselig viste at skipet befant seg på land. Hvor farlig er dette fenomenet?

Studentene ved NTNU. Fra venstre: Wenzel Prokosch, Nils Johan Nilssen og Rune Nikolaisen.

Vi får prate med tre studenter ved NTNU i Ålesund som til daglig jobber med en hovedoppgave i nautikk, med forstyrring av GNNS-systemer (Global Navigation Satellite System) som hovedtema. 

– Spoofing og jamming er forskjellige ting. Spoofing er nye signaler som "konkurrerer med de opprinnelige signalene. Jamming er bare støy, som gjør at de forrige signalene blir overdøvet.

–Om jeg roper "kom hit!", samtidig som en annen roper "kom hit!" vil du bli forvirret. Dette kalles spoofing i GPS-verden. Jamming vil være om noen skriker så høyt at du ikke engang hører det jeg sa. 

De fremtidige styrmennene forteller om farene ved GPS-spoofing.

Radaren styres heldigvis ikke av GPS.

– Det kan by på utfordringer for skip som følger trekkstyring, GPS-en sin kurs, da vil båten plutselig kjøre i en annen retning enn målet selv.

Studentene mener at det derfor blir stadig viktigere med styrmenn som tar ansvar.

– Man prøver jo å unngå en «playstation-generasjon» som bare ser på skjermene, og aldri ser ut vinduene. Om GPS-en skulle forsvinne skal en kompetent styrmann skal klare å navigere seg videre ved hjelp av kart.

Samtidig understreker studentene at spoofing krever komplisert teknologi, og at det hovedsakelig vil være militær virksomhet som fører til at GPS-signaler blir spoofet.

Kart kan bli viktig for styrmenn i fremtiden.

Kurt Leine er skipper ved fiskebåten M/S Leinebjørn i Leinøy og sier han er bevisst på faren ved å miste GPS-en.

– Om det slutter helt å fungere, så kan det bli et problem. Da må vi på båten følge med på radar og gjennom vinduene, så vi ikke kolliderer med skjær eller andre båter. Heldigvis har det gått bra.

Fakta om "spoofing"

  • I desembermåned i 2011 meldte iranske myndigheter melde at de hadde tatt kontroll over en amerikansk drone ved hjelp av «spoofing».
  • I juni oppdaget et skip i Svartehavet at GPS-en plutselig viste at skipet befant seg på land.
  • De samme signalene ble plukket opp av 20 andre skip. 
  • I september i 2017 fikk fly i Finnmarksområdet sine GPS-signaler «jammet», forstyrret, av signaler som senere viste seg å komme fra Russland. 
  • I mars 2018 tok Hæren seg i bruk av jamming under øvelser i Troms. 
  • Jamming-verktøy er ulovlig i Norge gjennom ekom-loven.