To personer dømt i grov narkotikasak

grov narkotikadom

DØMT: En mann og en kvinne ble i Søre Sunnmøre tingrett 6. mars dømt til fengsel for oppbevaring av narkotika. FOTO: Arkivfoto.

En mann og en kvinne er i Søre Sunnmøre tingrett dømt for oppbevaring av store mengder narkotika.

Mannen i 30-årene bosatt på Søre Sunnmøre og kvinnen i 50-årene bosatt i Oslo, fikk tirsdag avsagt dom. Mannen fikk to år og seks måneders fengsel. Kvinnen ble dømt til fengsel i to år og åtte måneder.

Allmennpreventive hensyn

Til sammen var de i besittelse av 3,8 kg amfetamin, tilsvarende 6700 brukerdoser. I tillegg til dette oppbevarte mannen en rekke narkotiske stoffer i mindre mengder.

Kvinnen fraktet amfetaminen fra Oslo til Sunnmøre. Begge har erkjent straffskyld etter tiltalen.

Amfetamin er sterkt vanedannende og relativt lett å få tak i. Spredningsfaren er dermed stor og retten begrunner sin dom i sterke allmennpreventive hensyn.

De to ble pågrepet av politiet i januar 2018.

Formildende

Kvinnen vil imidlertid sone ved å gjennomføre et narkotikaprogram med domstolskontroll. Om dette gjennomføres, slipper hun å sone i fengsel. Kvinnens advokat forteller at dømte er svært fornøyd med dommen.

Tingretten har også gitt mannen en formildet dom, på bakgrunn av arbeid. Retten mener at å holde mannen i arbeid lettere vil hindre han i å begå nye lovbrudd.

Begge domfelte er tidligere straffedømt.