Håper å kunne avslutte PPT- saken

Leder i kontrollutvalget Sven Castberg håper PPT-saken snart blir avsluttet etter den ble tatt opp i kommunestyret på torsdag. 

Omorganiseringen av pedagogisk-psykologisk tjeneste i Ørsta og Volda har vært mye omtalt den siste tiden etter at det ble vedtatt 1. august at den skulle slås sammen med Hareid og Ulstein. 

Ifølge lederen i kontrollutvalget har saken vært tøff og vanskelig, og han håper at saken snart blir avsluttet. 

– Vært en vanskelig tid

Til Møre- Nytt forteller tidligere leder av PPT-tjenesten i Ørsta og Volda, Tone Hoggen Foldal, om den vanskelige tiden med mye usikkerhet, hvor hun selv opplevde å ikke bli hørt. 

Ifølge Hoggen Foldal har tiden vært minst like tøff for de ansatte ved tjenesten. Hun refererer til uro som var i tjenesten gjennom noen år, hvor det ble sendt brev om helsefarlig ledelse til arbeidsgiveren, med kopi til hovedverneombud og fagforbundet. I denne tiden fant sykemeldinger sted.

Denne rapporten kom i oktober 2015, og kort tid senere sa lederen for tjenesten opp. 

Konklusjon: tjenesten kan ikke holde frem

Hovedverneombudet kom med en ny varsling i desember 2015. Dette førte til en hemmeligstemplet arbeidsmiljøgransking.

Denne rapporten ble da grunnlaget for at administrasjonen i Ørsta kommune konkluderte med at tjenesten ikke kunne holde frem, og det ble da tilrådet at tjenesten skulle avvikles i sin daværende form.

1. august 2017 ble det vedtatt at i stedet for å avvikle den helt, skulle den helles slå seg sammen med Hareid og Ulstein med hovedkontor i Ulsteinvik. 

Nærnett

Les flere artikler fra Nærnett.