Viktig med fokus på demens i samfunnet

Hjørundfjordheimen - demensavdeling

Beboerne ved Hjørundfjordheimen har daglige turer rundt om i Sæbø. Foto: Caroline Simonsen

– I fremtiden vil 1 av 5 bli rammet av demens. Da er det viktig med et samfunn som viser åpenhet rundt sykdommen, sier hjelpepleier Bodil Skare.

Hør Radio Volda sin reportasje lenger ned i artikkelen.

På mandag var det første gang en gruppe mennesker med demens fikk tale sin sak for politikere på Stortinget. Noen av temaene som ble tatt opp var behov for bredere og bedre tilbud for demente, samt åpenhet rundt sykdommen.

Les NRK Møre og Romsdal sin artikkel om demens her.

Bodil Skare jobber på Hjørundfjordheimen. Foto: Caroline Simonsen

Hjørundfjordheimen er et sykehjem og bofellesskap på Sæbø. Der jobber hjelpepleier Bodil Skare på demensavdelingen. Hun mener mer åpenhet rundt demens er viktig i samfunnet. 

– Mange blir flaue over at de ikke husker ting som de gjorde før. Det kan oppleves som vanskelig. Det er derfor viktig med åpenhet rundt demens, slik at folk kan hjelpe til å minne de på tingene som de glemmer. 

Videre forteller Skare at det kan være vanskelig for mange å innrømme at man har demens.

– Mange ser på det som en svakhet.

Hun legger til at tabuet kan forsvinne om flere deler historiene sine. Da vil det bli lettere for andre å hjelpe til. 

Viktig med hjelp fra starten

Skare er også leder i demensteamet i Ørsta kommune, der jobber de med mennesker som holder på å bli utredet for en diagnose, eller som nettopp har fått en diagnose. 

– Disse menneskene er i en veldig sårbar fase. De vet at jeg jobber på en institusjon med pasienter, men de ser ikke på seg selv som pasienter og gruer seg til den dagen de selv må på institusjon. 

Hennes råd er at man drar til institusjonene tidlig i fasen, og ser hvor fint det er å bo der. Hun legger til at det er forskjell på tilbud til de som er hjemmeboende, og de som bor på institusjon.

– Jeg er bekymret over de hjemmeboende som bare blir sittende hjemme i en stol uten noe tilbud. Det behøver ikke være hver dag, men å ha en aktivitetsvenn som kan ta de med på kino, kafè og gåturer er veldig viktig.

​Skare forteller at det finnes en oppfatning om at aktiviteter ikke er viktig for de demente fordi de ikke husker det senere. Det er hun uenig i.

– ​Selv om hodet ikke husker aktivitetene, husker kroppen det. Kroppen produserer positive endorfiner som de kan bære med seg lenge. 

Hør Radio Voldas reportasje:

Vunnet flere priser

Avdelingen på Hjørundfjordheimen har vunnet en rekke priser for sitt arbeid, blant annet demensprisen i 2013 og arbeidsmiljøprisen i 2014. De legger vekt på å stimulere beboerne og holde de i aktivitet.

– Det har vært forsket på demens i mange år, og funnet noen medisiner som hjelper omtrent 10 prosent av de som blir rammet. Likevel har de funnet ut at det eneste som kan utsette eller senke progresjonen av sykdommen er aktivitet.

​Videre forteller Skare at på avdelingen i Hjørundfjordheimen har de faste tider på døgnet som de setter av til aktiviteter. Samtidig prøver de å gjøre alt til en aktivitet, som måltider.

– Noen liker å lage smørbrød, andre dekker på bordet, og noen vasker opp etterpå. Alt vi gjør kan brukes som en aktivitet. Det er også tilbud om å gå en tur ut hver dag, men det viktigste er å se menneskene for hvem de er, og ikke sykdommen.

 «Et mer demensvennlig samfunn»

Mette-Marit Aasebø er leder av Volda og Ørsta demensforening. I samarbeid med nasjonalforeningen for folkehelse bidrar de til mer informasjon rundt demens.

– Butikker og bedrifter kan velge å melde seg på kurs hvor vi blant annet viser filmsnutter og diskuterer  situasjoner som kan oppstå. Da lærer man hvordan man kan håndtere mennesker med demens.

Aasebø forklarer at kommunene kan skrive under på samarbeidet for å bli et mer demensvennlig samfunn. Det har Volda og Ørsta gjort.

– ​Det langsiktige målet er at flest mulig innen serviceyrket skal ta i bruk dette tilbudet. Det er viktig at samfunnet syns at dette er givende og aktuelt, og at det er til for å yte best service til alle kunder, avslutter Aasebø.