Ingen midler til gangvei i Åmdalen

Manglende midler hindrer foreløpig en gang- og sykkelvei på strekningen Brungot - Mosflatevegen. 

Ørsta kommune har ytret et ønske om ny gang- og sykkelvei på strekningen Brungot-Mosflatevegen, men må vente i minst fem år grunnet manglende midler fra fylket. Det melder Møre onsdag morgen.

– Gang- og sykkelveiprosjektet på strekningen Brungot-Mosflatevegen er prioritert på 7.-plass, men det ligger dessverre ikke midler inne til prosjektet før i perioden 2023–2027, forteller leder for FTU, Iver Nordseth til Ørsta kommune. 

Han forteller videre at han spesielt ser behovet for en tryggere skolevei mellom Dalane skole og Åmås friskole. Ørsta kommune har søkt et statlig tilskudd på 460.000 kroner til bygging av ny gang- og sykkelvei på strekningen, og Nordseth forteller at fylkeskommunen finner det positivt at Ørsta kommune engasjerer seg i denne saken.

- Fylket er i gang med arbeid der en ser på enklere standard for utbygging av gang- og sykkelveier for å kunne bygge mer vei for pengene.