Det er lettere å være innvandrer i Volda

Integrering Søre Sunnmøre

Mesfin Gebreslase, Khadija Mohamed og Amer Abdullah har forskjellige meninger rundt det å bo i Volda. Foto: Ina Christin Løvseth

De sier at det er typisk norsk å være god, men er vi gode på å inkludere innvandrere på Søre Sunnmøre?

Amer Abdullah, Khadija Mohamed og Mesfin Gebreslase forteller om erfaringer de har hatt i løpet av tiden de har bodd på Sunnmøre. 

AMER ABDULLAH
Amer Abdullah (30) kommer fra Syria, og har bodd i Norge i omtrent to år. Før han flyttet til Volda, bodde han på et lite tettsted kalt Nesna, sør for Bodø. Han forklarer at det på Nesna var vanskelig å bli kjent med nordmenn, og at det kun var folk som jobbet på mottaket som snakket med ham. 

Amer Abdullah. Foto: Ina Christin Løvseth

Han mener Volda er en bedre plass å bo i som innvandrer, på grunn av høgskolen. På høgskolen samles det folk fra forskjellige land og kulturer, som gjerne gjør befolkningen mer mottakelig for innvandrere.

Uansett synes han at det også i Volda er vanskelig å få kontakt med nordmenn. Han forteller at han spesielt finner det vanskelig å bli kjent med norske menn.

- Kanskje det er noe galt med meg? Jeg vet ikke. 

For tiden tar Abdullah et introduksjonskurs for å lære norsk, samtidig som han distribuerer aviser. Han ønsker å jobbe som barnehagelærer, og har tidligere erfaring med å jobbe med barn i Norge.  

- Jeg følte ikke at de ansatte hadde tid til å lære meg opp, så det var vanskelig å jobbe uten å få noen innstrukser, forteller han. 

Mens Abdullah prater kommer en ansatt på norskopplæringssenteret bort. Han forteller at Abdullah som regel skriver en hilsen på avisa som han leverer til ham om morningen. 

KHADIJA MOHAMED
Khadija Mohamed (19) kommer fra Somalia, og har bodd i Norge i snart tre år. For tiden går hun på grunnskolen i Volda.

Khadija Mohamed. Foto: Ina Christin Løvseth

- Det er vanskelig å få seg norske venner. Utrolig vanskelig. Her må du være forsiktig, for du vet aldri hva folk tenker når du snakker til dem.

Språket og kulturen byr på utfordringer som gjør det vanskelig for Mohamed å bli kjent med nordmenn. Hun sier at norske folk generelt er hyggelige, men veldig stille. Dette gjør det vanskelig å bli godt kjent med dem.  

Hun har vært med på turer til Rotsethornet, Melshornet og rundt Rotevatnet sammen med studenter på Høgskolen. Fjellene er noe hun setter stor pris på her i Volda. I tillegg trives hun sammen med sine to nære venninner Astrid Elise og Ingeborg som hun er sammen med på fritiden, og som får henne til å føle seg inkludert.

- Nordmenn generelt er ikke flinke til å inkludere innvandrere i samfunnet. Det er noen, men ikke mange, forteller hun.

MESFIN GEBRESLASE
Mesfin Gebreslase (44) fra Eritrea kom til Norge for åtte år siden. Han mener innvandrere selv må være flink til å integrere seg selv, og ta kontakt med folk.

Mesfin Gebreslase. Foto: Ina Christin Løvseth

- Man kan ikke regne med at regjeringen skal gjøre alt av integreringsarbeidet, mener han. 

Han forteller videre at det er viktig å ta initiativ og snakke med naboer for å trives i Norge.

Å finne seg jobb er en stor utfordring for folk flest, men gjerne ekstra stor når man kommer fra en annen kultur. For tre år siden begynte han å jobbe på REMA 1000, og han trives godt med denne jobben. 

Gebreslase har bare positive ord å si om folk i Volda. En venninne av kona hans, Sonja, har vært ekstra behjelpelig. Hun har hjulpet familien med saker vedrørende UDI, invitert familien hans på besøk og tatt dem med på festival i Ulsteinvik.

- Alle menneskene her er så hyggelige og smilende. Jeg kjenner et par innvandrere som bor i andre norske byer som forteller meg det stikk motsatte.

Gebreslase tenker at det er lettere å komme til en liten by som innvandrer, fordi en da møter på de samme menneskene oftere. I store byer er det mange innvandrere, og da er det gjerne lettere å bli segregert fra nordmenn.

Nå som Gebreslase har fått permanent opphold er det mye lettere å bo i Norge, og han trives godt her i Volda.