– Volda trenger en flat turveg

Ja til turveg

Aksjonerer for vei: Morten Reindal bruker Facebook for å undersøke hvilken støtte turveien har blant voldinger flest. Foto: Håkon Kvam Lyngstad

Spørsmålet om turveg rundt Rotevatnet har splittet Volda i 15 år. I løpet av våren skal kommunestyret ta stilling til saken. En turvei rundt Rotevatnet vil være et lavterskeltilbud for alle, mener Facebook-administrator Morten Reindal.

Administrator for Facebook-gruppa «Ja til turveg rundt Rotevatnet», Morten Reindal, håper initiativet har vist kommunen at folk i Volda ønsker en turvei hele veien rundt Rotevatnet. Han ønsker samtidig å understreke at hans meninger ikke nødvendigvis representerer gruppa som helhet, og at han kun snakker for seg selv.

– Jeg synes vannet er veldig vakkert, og for meg er det ulogisk at det ikke er ordnet tursti hele veien rundt, slik at folk får benyttet området, sier Reindal.

Les også: – Å urbanisere Rotevatnet vil være et stort tap

Et tilgjengelig alternativ

Reindal forteller at gruppa ble opprettet etter at flere personer syntes grunneierne var overrepresentert i debatten rundt saken, og ja-sida ble sjeldent hørt i mediene. Han mener gruppa, som nå har over 1450 medlemmer, har bevist at det finnes engasjement for turveien i Volda.

– Ja, det finnes mange turstier i Volda, men det fine med området rundt Rotevatnet er at det er paddeflatt. På denne måten kan en tursti rundt vannet være et lavterskeltilbud, også for de som ellers ville hatt problemer med å komme seg opp de bratte bakkene, sier Reindal, som synes det er synd at området på nordsida av vannet ikke er enklere tilgjengelig.

Planlagt turvei: Etter kommunens planer skal den nye turveitraséengå langs nordsida av vannet, marker med den røde striplete linja på kartet.
Illustrasjon: Volda Kommune

– Det er nok ingen som skjærer rett ut på kompasskurs for å gå tur i buskaset på andre siden av vannet. Folk flest følger stien, og det er mye finere å gå gjennom skogen enn langs bilveien. Da mener jeg det er riktig å fortsette den turvegen som allerede går langs deler av vannet, sier han.

Respekt for eiendomsrett

Selv om han mener turveien ville vært et ypperlig folkehelsetiltak, er Reindal likevel usikker på hvor langt kommunen bør gå. Han påpeker at kommunen har ekspropriasjon som et siste trumfkort, men han er usikker på om dette er riktig måte å få gjennom saken:

– Privat eiendomsrett har jeg full respekt for, og jeg synes det er viktig at kommunen jobber ordentlig og etterrettelig med saken, sier Reindal.

Han tror også at eiendomsretten er en viktigere motivasjon for grunneierne enn de gir uttrykk for.

– Hovedmotivasjonen hos grunneierne tror jeg må være å forsvare naust- og badeplassene de har langs vannet. Samtidig forstår jeg deres ståsted. Det er en ærlig sak å ikke ønske en tursti over sin eiendom, sier han. Derfor mener han det er viktig at man finner en løsning som gjør at turveien er til å leve med for begge parter.

– Hva med naturvernsargumentet? Er turveien så viktig at den bør bli prioritert over oteren?

– Oter er ikke mitt fagfelt, så eksperter må få uttale seg om den delen av saken. Det er klart man må ta hensyn til dyrelivet, men der er det opp til kommunen å finne ut hvordan man kan løse saken, svarer Reindal.

– Vi har hørt at enkelte har blitt lagt til i gruppa uten samtykke?

– I starten var vi dårlige på den tekniske sida av Facebook, og innstillingene i gruppa gjorde at folk kunne legges til uten å godkjenne det selv. Vi har jobba med å rydde opp i dette, og bedt de som ikke ønsker å være en del av gruppa om å melde seg ut, forklarer administratoren.

Håper grunneierne ser verdien

Reindal sier at målet med Facebook-aksjonen aldri har vært å overkjøre meningsmotstanderne. Gruppa ble opprettet for å finne ut om det faktisk var støtte for et turvei-prosjekt blant Voldas innbyggere.

– Jeg vil ikke kalle grunneierne vanskelige, men det virker som de har tatt et valg om at de ikke vil ha den der. Etter hvert håper jeg de vil revurdere det valget.

Dersom veien blir bygd ser Reindal for seg at også grunneierne vil benytte seg

Rotevatnet: Uenigheten bunner i spørsmål om turveien vil tilføre området verdi, eller ikke.
Foto: Håkon Kvam Lyngstad

av det nye turveitilbudet, og han håper de vil se verdien i den når den ligger ferdig.

– Selv vil jeg anmode grunneierne om å prøve og se løsninger begge parter kan leve med, slik at vi kan gå inn i en redelig diskusjon. Jeg tror flertallet i lokalsamfunnet ønsker en vei, men det er viktig at vi finner en løsning også grunneierne kan være fornøyde med, sier Reindal.

Nærnetts redaktør, Tormod Utne, har vært engasjert i saken på grunneiernes side. Bjarne Riise Gundersen har derfor redaktøransvar for denne artikkelen.

Les også: – Å urbanisere Rotevatnet vil være et stort tap

Dette er saken:

  • Den planlagte turveien vil være 2,4 km lang, og 6 m bred inkludert veigrøft.
  • Reguleringsplanen ble i 2014 godkjent av kommunestyret. Planen ble henlagt av fylkesmannen, som følge av en saksbehandlingsfeil som omhandlet oppsetting av nye naust.
  • I 2017 ble det dokumentert oter ved vannet. Arten er rødlista, og Multiconsult har på vegne av kommunen utredet en rapport om oteren.