Fylkesordføreren møter regjeringen om fergeopprøret

Bilde av ferge på havet

Fylkesordfører Tove-Lise Torve i Møre og Romsdal skal til Oslo i dag for å møte fem statsråder. Formålet er å legge frem de økonomiske faktaene for fergedriften.

I møtet i Oslo skal politikerne gå gjennom inntekter og utgifter i forbindelse med fergedrifta i fylket. Fylkeskommunen har blitt bedt om å legge frem sin vurdering av de økonomiske reesultatene av fergedrifta slik den er organisert nå. Et annet viktig tema for møtet er nullutslippsløsninger. Fergedrifta i Norge står midt i et skifte mot mer miljøvennlig drift.

Tove-Lise Torve
I Oslo: Fylkesordfører Tove-Lise Torve diskuterer fergepriser med flere statsråder 2. mars. FOTO: Wikipedia

Penger til grønt skifte

Det grønne skiftet i fergetrafikken koster mye penger.  Kystfylkene har derfor over lengre tid ønsket å få bevilget mer penger fra staten til fergedriften. Men politikerne på Stortinget mener at fylkene benytter pengene feil. Dette begrunner de med at Møre og Romsdal i forrige uke la frem et overskudd på 313 millioner kroner.  Derfor synes stortingspolititkerne at det handler om feilprioritering blant poltikerne på fylkesnivået. 

Går ut over folk

Så langt har det grønne skiftet bidratt til langt dyrere billettpriser for fergepassasjerene. Dette har ført til sterke reaksjoner, deriblant fakkeltog og demonstrasjoner.

Andre mener at fergetilbudet i Norge er så godt at det ikke er grunn til å klage over prisene. Helge Andre Njåstad (frp) sier til Nrk at det er utrolig at det er så store protester mot fergekostnadene samtidig som fylket har over 300 millioner på bok.  

Stort oppmøte fra regjeringen

Den viktigste ministeren som er med på møtet i Oslo i dag er samferdselsminister Knut Arild Hareide. Men også kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H), distrikts- og digitaliseringsminister Linda  Hofstad Helleland (H) og klima- miljøminister Sveinung Rotevatn  (V) er med på møtet.

Fylkene som er representert ved møtet i tillegg til Møre og Romsdal er Rogaland, Vestland, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark. Utgreiingen om de økonomiske sidene ved fergedrifta skal leveres fra fylkene til regjeringa innen to uker. 

Mangler 380 mill. 

Fylkene håper at utredninga kan føre til at de får bevilga mer penger til fergedrifta, i neste års statsbudsjett. Vestland fylke mangler 380 millioner kroner for å finansiere fergedrifta.

Fylkesordfør  Jon Askeland (Sp) i Vestland fylke har varslet at billettprisene blir økt ytterligere neste år, om de ikke får økte tilskudd fra staten for fergedrifta.