Kirkevalgresultatet til bispedømmerådet er klart

Kirkevalgresultatet til bispedømmerådet er klart

Det foreløpige resultatet av Kirkevalget 2019 er nå klart. Dette ble klart torsdag ettermiddag, og viser at Åpen Folkekirke og Nominasjonskomiteens liste får 3 mandater hver i Møre Bispedømme.

Bønnelista får ett mandat i Møre bispedømme.

I Møre bispedømme var det 15,1 prosent av de stemmeberettigede som benyttet seg av stemmeretten. En nedgang på 4,4 prosent fra forrige valg. 

Nytt med årets kirkevalg er at velgerne hadde tre lister å velge mellom til kirkemøtet og bispedømmeråd. Bønnelista, Nominasjonskomiteens liste, og Åpen folkekirke. Dette skriver Den Norske Kirke på sine hjemmesider.

Åpen folkekirke står for en åpen og inkluderende landsdekkende folkekirke. Åpen folkekirke ønsker at kirkelige ritualer som giftemål skal være åpen for alle. 

Bønnelista er en forening for kirkevalg og kirkeledelse som ønsker at Den Norske Kirke skal være kirke og ikke noe annet. Bønnelista ønsker at Den Norske Kirke skal være en positiv kraft i samfunnet, og ikke en humanistisk politisk organisasjon.

Mindre styrt av staten- mer styrt av medlemmene

Som et resultat av statskirkeforliket i 2008, og grunnlovsoppløsningen mellom stat og kirke i 2012, ble det bestemt at medlemmene selv skulle få være med å bestemme over Den Norske Kirke, når båndene til staten ble svekket.

Kort fortalt kan medlemmene av Den Norske Kirke påvirke kirkens beslutningsorganer gjennom kirkevalg som blir arrangert samtidig som kommune og fylkestingsvalget.

Endelig valgresultat blir publisert når alle bispedømmer er ferdig med valgoppgjøret. Fristen for dette er 19. september. Det vil si at både endelig resultat og hvilke medlemmer som utgjør Kirkemøtet blir kjent 20. september, skriver Den norske kirke på sine hjemmesider.

Fakta om Kirkevalget 2019 

Kirkevalget ble arrangert 8. og 9. september 2019 samtidig med kommune og fylkestingsvalget. 

Gjennom kirkevalget kan medlemmene selv være med å avgjøre hvordan morgendagens kirke skal være 

Alle som er medlem, skal fylle eller er fylt 15 år kan stemme ved kirkevalget