Senterpartiet med positiv utvikling

Kommunebarometer 2019

SP-KANDITAT: Sølvi Dimmen er godt fornøyd med det nyeste kommunebarometer  FOTO: Arckiv

Kommunebarometeret viser negativ utvikling for de største, mens Senterpartiet ligger godt an før kommunevalget 2019. Førstekandidat for Senterpartiet (Sp) i Volda, Sølvi Dimmen beskriver målingene som fantastiske.

Dimmen viser til forhåndsmålingen som er gjort av Nordstat på vegne av NRK og Aftenposten. Målingen viser at senterpartiet har nest best utvikling med hele 1,2 prosentpoeng. Kun SV med 2 prosentpoeng kan vise til bedre utvikling. 

–  Det er helt tydelig at det er noen som blir truffet av Sp sin politikk. Det kan jo være en sterk motreaksjon på grunn av all sentralisering som skjer i hele landet, sier Dimmen. 

Hun trekker frem politikken om sentralisering som en av grunnene til at meningsmålingene peker oppover.

Videre forklarer hun at målsetningen til Sp i Volda ved kommunevalget som kommer er å gjøre det tilsvarende godt som forhåndsmålingene tilsier. 

Selv om de nasjonale kommunemålingene viser positive tall for Sp, så tar dem ingen ting for gitt.

– Valgkampen blir ingen lek, avslutter Dimmen. 

Misfornøyde med tallene

Både Høyre (H) og Arbeiderpartiet (Ap) har gått ned på de nasjonale meningsmålingene. Stig Olav Lødemel, representant for Høyre sier de ikke er fornøyde med målingene.

– Det må vi snu. Erfaringsmessig er lokalvalg mer et personvalg enn et partivalg, så det varierer nok veldig. Når det er sagt er ikke vi fornøyde med at det går nedover, så dette må vi snu. Det føler vi oss trygge på å klare, sier Lødemel.

Han forteller også i korte trekk hva som er hovedmålsetningen før kommunevalget

– Vi vil bli størst mulig!

Sverre Leivdal, representant for Arbeiderpartiet er heller ikke fornøyd med de ferske meningsmålingene. 

–  Vi kommer til å jobbe knallhardt for å oppnå et best mulig resultat her lokalt. Uavhengig av det resultatet man ser nasjonalt.

KrF ligger stabilt

Selv om målingene viser en marginal nedgang så stresser ikke KrF's Arild Iversen over det.

Arild Iversen  FOTO: Arkiv

– Det er innenfor sikkerhetsmarginen så vi anser det som å være stabilt fra sist måling, forteller Iversen til Nærnett 

Innad i Volda så står KrF bedre enn det partiet gjør i hele landet. Lokalpolitikerene her satser på vesentlig større oppslutning enn nasjonalt. 

– Vi ligger bedre an i kommunebarometrene enn det vi gjør i de nasjonale målingene, noe som er positivt for oss, sier Iversen. 

Målsetningen for KrF til det kommende kommunevalget er å nå opprettholde sin posisjon fra fjordåret. Som det mest populære partiet i Volda, med en oppslutning på 22 prosent.