Kommunestyret med plan for Botnavegen

Kommunestyre med plan for Botnavegen

Kommunestyret vedtok på kommunestyretmøtet 22. mars å asfaltere hele Botnavegen.

FORNØYD: Ordfører Jørgen Amdam sitt forslag ble enstemmig vedtatt. Foto: Eros Magnus Helle Coratti.

Etter at utbedringen av Botnavegen ble dyrere enn budsjettert, vurderte kommunestyret å ikke asfaltere den siste delen av Botnavegen. Volda kommune er fremdeles 500.000 kr i pluss på prosjektet, men å asfaltere hele Botnavegen krever ytterligere bevilgninger. 

Ordføreren i Volda, Jørgen Amdam, hadde et forslag om å allikevel gå for å asfaltere hele Botnavegen. Dette synet støttet kommunestyret, og ingen stemte imot. Dermed blir det asfalt hele veien på Botnavegen.