En tredjedel av kreftpasienter erfarer senskader

Engasjert Voldaruss

Fredag 2. mars tar russen et krafttak mot kreft, og i år går pengene til forskning rundt senskader. 

Hvert år får over 32 000 nordmenn kreft. Heldigvis øker antall kreftoverlevende kraftig. Men det å overleve, betyr ikke alltid det samme som å bli frisk.

Engasjert russ 

Fride Åmbakk, Edel Skurtveit og Sunniva Vartdal går alle siste året ved Volda videregåande skule. Alle tre jentene har opplevd å miste en av sine nærmeste til kreft. Nå er de aksjonssjefer for Krafttak mot kreft for voldarussen.

– Hadde foreldrene våre vært her, ville de mest sannsynlig lidd av senskader i dag. Vi hadde jo ønsket at de skulle hatt det best mulig, forteller Fride.

Naturlig nok er de veldig engasjerte, og synes det er bra at så mange ønsker å bidra. De har allerede fått inn over 22 000 kroner på nett.

– Det er jo veldig stas. Vi setter stor pris på alle bidrag, og synes det er spesielt kjekt at bedrifter bidrar, forteller Fride. 

En tredjedel får senskader

Noen har senskader i en periode, mens andre må leve med det resten av livet. Det kan være snakk om utmattelse, psykiske reaksjoner, nerveskader, kognitiv svikt og sterilitet. Listen er lang. 

Senskader påvirker livskvalitet, familieliv og arbeidsliv. I et større perspektiv får det også økonomiske konsekvenser for samfunnet. Forskningen på senskader er utrolig viktig.  

– Når en av tre får senskader, ville jo minst en av våre foreldre hatt det, sier Fride.

Voldaruss 2018
F.v: Fride Åmbakk og Edel Skurtveit håper folk åpner dørene for russen. FOTO: Stine S. Ødegård.

Beløpet som blir samlet inn går til tilbud som kan gjøre det lettere å leve med senskader, i tillegg til forskning for å forebygge, behandle og leve med senskader. 

Resultat fra i fjor

Over 80 prosent av bøssebærerne er russ, og russen er dermed aksjonens viktigste samarbeidspartner. I gjennomsnitt samler en bøssebærer mellom 1000 og 1500 kroner. 

Fjorårets russ samlet inn totalt 218 000 kroner. Jentene har tro på at deres kull klarer å samle inn mer.

– Russen er engasjert. Selv om vi er litt færre som går i år enn i fjor, håper vi at flere vil gå litt lenger, sier Edel.

Bidra med pengegave

  • Betal betalingsskjema
  • Gi gave til kontonummer 1503.07.66056
  • SMS: send kodeord GAVE til 2277 (da gir du 200 kroner, som blir belastes telefonregningen)
  • Vipps til 2277