To millioner av egen lomme for livreddende behandling

kreftmedisin

HAR INGEN TID Å MISTE: Anne Marthe Øverås har ikke tid til å vente på at immunterapi skal bli godkjent på det offentlige markedet hvis hun blir sykere. Foto: Kaja Andreassen

Anne Marthe Øverås har fått sitt fjerde tilbakefall av livmorshalskreft. Kommer kreften tilbake igjen vil hun trenge behandling til en verdi av to millioner. To millioner kroner hun må betale av egen lomme.

– Jeg ser det økonomiske dilemmaet i saken, men det hjelper ikke meg. For meg så må de gjerne krangle så mye de vil, men jeg risikerer å dø mens de krangler om det.

Handler om penger

Dette sier Anne Marthe Øverås. Immunterapibehandling er en av behandlingene som ikke tilbys i det offentlige i Norge. Behandlingen inngår i en større debatt om behandlinger og legemidler med bevist virkning som ikke er godkjent i det offentlige enda, men kan kjøpes privat. 

Et annet eksempel som har vært mye debattert er legemiddel Avastin. Avastin kom på markedet i 2005, først for tykktarmkreft, senere for andre kreftformer. Det ble påvist gjennom studier at Avastin hadde en god effekt på livmorshalskreft, og derfor inkluderte norske leger medisinen i behandlingen av kreftformen.

Avastin ble brukt uten at det var vurdert av Legemiddelverket, og for et år siden sa beslutningsforum for nye metoder nei til Avastin mot avansert livmorshalskreft. Det ble dermed trukket fra det offentlige markedet.

Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, kan fortelle at grunnen til at legemiddelet ble trukket hovedsakelig handlet om penger.

– Legemiddelet var igjennom det som heter beslutningsforum hvor man vedtok at det ikke skulle brukes lenger, og grunnen til dette var at legemiddelet var for kostbart rett og slett, sier Madsen.

Pasienters behov foran byråkrati

På spørsmålet om det var riktig å trekke legemiddelet fra markedet når det har en bevist effekt mot livsmorshalskreft, retter Madsen pekefingeren mot legemiddelfirmaet. Han mener grunnen til at ikke Avastin kan brukes i det offentlige, er fordi firmaet som selger det tar en for høy pris.

– Man må rette spørsmålet mot legemiddelfirmaet Roche som velger å ta en så høy pris at vi ikke kan bruke medisinen i det offentlige i Norge. Det er i bunn og grunn alltid opp til legemiddelfirmaene. Vi regner ut hvor mye en type medisin kommer til å koste i forhold til per vunnet leveår, også kalt QUALY. Og da synes jeg firmaene bør redusere prisen slik at det blir en rimelig QUALY, fastslår Madsen.

Legemiddelfirmaet Roche synes det er beklagelig at legemiddelet ble trukket fra markedet og skriver i en pressemelding at myndighetene har konkludert med at det er nødvendig for en rabatt for at Avastin skal være kostnadseffektivt med livmorshalskreft, og dermed fortsatt kunne tas i bruk. De mener de selv har tilbudt rabatten som er nødvendig, men at det ser ut til at myndighetene ikke har tatt tilbudet i betraktning.

– Pasientenes behov bør komme foran byråkratiske prinsipper. Vi er skuffet over at myndighetene fratar alvorlige syke, unge kvinner denne behandlingsmuligheten. Vi håper at myndighetene vil revurdere saken, skriver Elizabeth Jeffords i Roche Norge.

Myndighetene har ikke tatt tilbudet til Roche i betrakning  for det er et poeng at avtalene med legemiddelfirmaene er forståelige og håndterbare, forklarer Lars Vorland, leder for Beslutningsforum for nye metoder.

- Det er selvfølgelig helt forferdelig at noen ikke skal kunne ha tilgang på et medikament, så lenge det er effektivt og finnes på markedet. Vi vil ha en rabatt, men kunne ikke akseptere denne rabatten fordi den er ut ifra indikasjon og ikke på selve legemiddelet. Vi trenger et rabattsystem som er håndterbart, sier Vorland.

Har ikke tid til å vente på godkjenning

Det er et paradoks at behandlingen hun trenger for å bli frisk, først blir laget på Radiumhospitalet i Oslo der hun egentlig får behandling, og så kjørt til privatklinikken Aleris der hun må betale for den, synes Anne Marthe Øverås. Hun har vært igjennom fire runder med livsmorshalskreft, og dersom hun blir sykere, har hun ikke tid til å vente på at medisinen skal bli godkjent igjen.

– Når kreften dukker opp igjen, er det eneste det offentlige har å tilby nye runder med cellegift. Men det kommer en dag hvor ikke kroppen tåler mer cellegift. Og da finnes immunterapien, bare man betaler for den. Jeg har vært på Aleris, en privatklinikk i Oslo som har immunterapi klar til meg, sier Øverås.

Lys i enden av terapitunnelen

Det er ingen tvil om at legemidler er “big business” ifølge Steinar Madsen. Hans ønske for industrien er at firmaene reduserer prisen til et rimelig nok nivå slik at det offentlige kan ta i bruk medisinene. I mellomtiden forteller han at kopi-medisiner kan være løsningen for pasienter som Anne Marthe.

– Noe som er veldig gledelig er at patentet på legemiddelet avastin er i ferd med å gå ut. Det betyr at det snart kommer kopier av dette legemiddelet på markedet i løpet av dette året, og i hvert fall neste. Dette er bra fordi nå har medisinen ingen konkurranse og firmaene kan da ta den prisen de ønsker. Så fort det kommer kopier, ser vi at vi klarer å forhandle prisene ned med opp til 70 prosent. Så det er håp, avslutter Madsen.