Samarbeider om å hjelpe de som sliter

Krever egen studentpsykolog ved Høgskulen

Over 200 studenter ved Høgskulen i Volda oppgir at de har alvorlige symptomer på psykiske plager. Hvordan vil skolen, studentparlamentet og studentsamskipnaden hjelpe de?

Studenter fra Høgskulen i Volda deltok i år for første gang i studentenes helse og trivselundersøkelse, SHOT. 36 prosent av de 593 studentene som svarte på undersøkelsen oppgav at de har alvorlige symptomer på psykiske plager. Rundt 4000 personer studerer ved høyskolen.

Studentsamskipnaden i Volda står for dagens helsetilbud til studentene. Deriblant rådgivningtjeneste, tilbud om psykologhjelp og helsestasjonen.

Mange vet ikke om det psykiske helsetilbudet

Leder Simen Langeland i Studentparlamentet i Volda har dette å si om resultatene: 

– Jeg er ikke overasket. Ventelistene hos psykologtjenesten er tidvis flere måneder lange. Det til tross for at studentene som regel får vite om tjenesten gjennom venner og bekjente, sier Langeland. 

Langeland foreslår nemlig å flytte helsetilbudene inn på campus, for å gjøre de mer synlige for studentene.

Les mer om psykisk helse: Kishore Satwal vil vise at yoga er mer enn bare trendy trening. Det kan hjelpe mot å gå på en smell.

Ønsker fast ansatt psykolog

Langeland tror at å ansette en studentpsykolog i full stilling også kan bidra til å bedre studentes psykiske helse. 

– Høgskulen på Vestlandet har det. Vi ønsker det samme her i Volda. Psykologene som jobber i samskipnaden jobber ekstra på kveldstid, i tillegg til å ha vanlige jobber. Vi ønsker en psykolog som kan ha fullt fokus på studentene, sier han. 

Jens Standal Groven. Foto: Hivolda.

Tar undersøkelsen på alvor

Jens Standal Groven, prorektor ved Høgskulen i Volda og styremedlem i Studentsamskipnaden, ønsker å samarbeide med studentene om å forbedre helsetilbudene.

–  Det første vi gjorde etter at tallene kom ut, var å sette ned en arbeidsgruppe med representanter fra Studentparlamentet.

De skal se på hva vi kan gjøre for å hjelpe de som sliter. Det er viktig at studentene, kommunen, samskipnaden og høyskolen jobber sammen for å hjelpe, sier han.

 Prorektoren understreker at tjenesten skal være et supplement til det offentlige tilbudet.

– I første omgang vil høyskolen vurdere å øke tilskuddene til den psykologiske helsetjenesten, som vi bidrar økonomisk til i samarbeid med Samskipnaden, sier Groven.

Prorektoren tror det ikke bare vil være fordeler ved å flytte helsetjenestene til Studentsamskipnaden til Campus. 

– Jeg tror ikke det at helsetjenesten ligger på campus automatisk vil føre til at flere benytter seg av den. Samtidig er det også fordeler ved at den ligger utenfor campus, sier han. 

Han understreker at høyskolen tar undersøkelsen på alvor. 

– Høyskolens selvbilde er at vi skal vere et sted hvor det er kort vei til hjelp for de som trenger det. Vi vil gjøre det vi kan for at det skal være sånn, sier han.

Groven ser på verdensdagen for psykisk helse som en viktig arena for å nå ut til de som sliter. 

– Vi vil bruke dagen til å sette dette på dagsorden.  Det er en nasjonal trend at flere sliter, men det er ennå tidlig å si hvilke konkrete tiltak vi vil gjennomføre som følge av undersøkelsen, sier han.

Vil gjøre tilbudene mer synlig for studentene

Studentrådgiver Anne Brudevoll er enig i at helsetilbudene bør gjøres mer synlig for studentene. 

– Det ville kanskje gjort oss mer synlige å flytte til campus, men vi er heldigvis ikke så langt unna. Vi kan alltid gjøre oss synligere gjennom for eksempel verdensdagen for psykisk helse og sosiale medier, seier hun

Rådgiveren er ikke overasket over at flere studenter sliter psykisk. 

– Å være student i 2018 medfører mye press fra flere hold. Man skal prestere på flere arenaer enn tidligere generasjoner. Mange av studentene stiller høye krav til seg selv, sier Brudevoll.

Flere snakker om problemene sine

Rådgiveren understreker også at Studentsamskipnaden tar undersøkelsen svært alvorlig. 

– Det er bra at folk sier ifra. Samfunnet går mot mer åpenhet og kunnskap rundt det å slite psykisk. Selv om det er trist at mange sliter, er det bra det kommer frem i lyset, sier hun. 

Døren til studentrådgiveren er åpen for alle som ønsker noen å snakke med. 

– Dørterskelen hos oss er lav. Hit kan du komme med alle slags spørsmål og problemstillinger, sier Brudevoll.

Les Johann Roppen, rektor ved Høgskulen i Volda sitt blogginnlegg om resultatene fra SHOT-undersøkelsen her. 

Vidar Myklebust, som er leder for psykologisk helsetjeneste ved Studentsamskipnaden, ønsket ikke å stille til intervju. Psykologen deltar i en sofaprat med Mariann Humberset, kjent fra TV-serien "Jeg mot meg" om psykisk helse på Rokken klokken 17.00 onsdag.  

Du finner  studentrådgiveren i Studentsamskipnaden sine lokaler i Elvegata 24, rundt hundre meter fra høyskolen, mandag til torsdag fra klokken. 09.00 til 15.00.