Kritisk til europeisk energiunion 

Kritisk til europeisk energiunion

Jørgen Andam er ordfører og representerer Arbeiderpartiet i kommunen. Foto: Henrik Røyne

Spørsmålet om Norge skal underlegges et felles europeisk kraftbyrå har skapt splittelser i Arbeiderpartiet. Voldas ordfører er blant de som stiller seg på opprørssiden. 

 –Dette er i stor grad et spørsmål om hva slags grense man skal sette, i forhold til hva som skal være norsk suverenitet, og hva som skal være europeisk fellesgode, sier Jørgen Amdam fra Ap. 

Han er en av de 115 ordførerne i partiet som har skrevet under på vetoen mot det nye EU-direktivet, ofte referert til som Acer. 

Norsk deltagelse i Acer har vært et hett politisk tema de siste ukene. Tanken er at det skal formalisere energisamarbeidet mellom landene i Europa, og gjøre det lettere for myndighetene å utvikle en felles energi- og miljøpolitikk. Likevel er mange skeptiske til hva en slik avtale kan gjøre med Norges selvstendighet, som et land utenfor EU. Stemmene fra Arbeiderpartiet kan bli avgjørende når saken debatteres på Stortinget i neste uke.

Vil ha samarbeid, ikke tvang

 –Vi er opptatt av at vi ikke mister selvråderetten og kontroll over egne ressurser, sier Jørgen Amdam. 

Ordføreren i Volda har sammen med 115 andre i partiet lagt ned veto mot medlemskap i Acer. Foto: Henrik Røyne

Ordføreren understreker at han er motstander av energiunionen, men ikke fordi han er skeptisk til å samarbeide med EU - han er derimot veldig positiv til å forhandle på et felles marked gjennom EØS. Likevel står prinsippet om norsk selvstendighet sterkt, både hos ham selv og på bygda. Han mener det er viktig at Norge ikke mister kontroll og arbeidsplasser på det europeiske energimarkedet. 

 –Gjennom samarbeid må du nå fram til enighet, gjennom en tilslutning fullt ut så betyr det at man kan bli diktert, legger han til.

Han tror kanskje at Arbeiderpartiet vil stemme for Acer, men mener det sannsynligvis vil komme an på hvilke betingelser som kreves av et eventuelt norsk medlemskap.

Kanskje høyere strømpriser

Det har vært fryktet at et tettere samarbeid med Europa kan føre til høyere strømpriser i Norge. Fagforbundet Industri Energi mener strømprisene kan øke med mellom 10 til 40 øre per kilowatt. Norges vassdrags-og energi­direktorat anslår at prisen vil øke med 3 øre på kort sikt.  

Tor Havåg fra Tussa Energi i Ørsta avfeier disse påstandene. Han er avdelingsleder på kraftmarked.

 –Jeg mener helt bestemt at det har ingen betydning for prisene. Vi er allerede i dag veldig tett integrert med det europeiske kraftmarkedet, sier han.

Havåg legger til at mye av den energien i Europa som produseres med vindkraftverk og solceller, kan bli billig kraft i Norge dersom det bygges ut flere kabler på tvers av landegrensene. 

Tor Havåg foran Tussa energi i Ørsta. Foto: Henrik Røyne

Viktig for felles klimapolitikk

Audun Høidal tror avtalen blir viktig for norsk næringsliv. Foto: Henrik Røyne. 

Leder i Volda Høgre, Audun Høidal, synes det har vært vanskelig å føre en god debatt med de som er imot Acer. Han tror Norge og EU fortsatt vil samarbeide godt enten det blir medlemskap eller ikke, men synes det ville vært en bortkastet mulighet.

 –Hvis en skal prøve å se stort på ting, så er det viktig. Det handler om felles klimapolitikk, og det handler om forutsigbare rammevilkår for de som er virkelig avhengige av kraft, sier Audun. 

Han tror i tillegg avtalen kan bli viktig for norsk næringsliv. 

 

Under kan du høre reportasjen fra Radio Volda: