– Vi har et demokratisk problem når kvinner er underrepresentert i politikken

Kvinnedagen i Volda: Kampen er ikke over

Vi har enda en vei å gå. Slik lød budskapet fra de lokale politikerne. FOTO: Hanne Sofie Økland Andresen

8. Mars ble kvinnedagen markert i Volda. Årets tema var kvinner i lokalpolitikken og feminisme på bygda. Bakgrunnen for temaet ble begrunnet med den historisk lave kvinneandelen i Volda sitt kommunestyre.

– Likestilling burde være selvsagt. Men slik er det dessverre ikke.

Det sa ordfører Sølvi Dimmen til de oppmøtte. Hun var en av flere kvinnelige lokalpolitikere som var sentrale under dagens markering. 

Markeringen startet på Uppheimsplassen klokken 17:00. Foran hovedparolen holdt komitémedlem Marit Aklestad, Amnesty-representant Malena Kjersem og Betina Haug Olson fra Fellesorganisasjonen hver sin appell for de oppmøtte. 

Marit Aklestad fra SV åpnet markeringen med å hylle kampen kvinnebevegelsen kjempet på søttitallet. FOTO: Aksel Hallan Halmøy

– Det er takket være våre formødre at vi står her. De har betalt prisen for vår frihet, sa Aklestad.

– Men i dag er det oss det står på. Kvinner i distriktet og kvinner internasjonalt. Nå er det vi som er kvinnebevegelsen, og bevegelsen må røre på seg. Ingen er fri før alle er fri, avsluttet Aklestad til stor jubel fra de oppmøtte.

– Vi kan ikke lene oss tilbake og tenke at alt ordner seg på et vis. Det sa FO sin hovedtillitsvalgte ved Høgskulen i Volda, Betina Haug Olson. FOTO: Hanne Sofie Økland Andresen

Tverrpolitisk engasjement

Det var det tverrpolitiske kvinnenettverket i Ørsta og Volda som arrangerte årets markering.

Med representanter på tvers av politiske partier, synes Haug Olson at feminismens fremtid på bygden ser lovende ut.

Mange engasjerte studenter hadde møtt opp for å markere kvinnedagen. FOTO: Aksel Hallan Halmøy
Etterfulgt av appellene gikk toget fra Uppheimsplassen til Geiranger bakeri. De oppmøtte trosset regnværet. FOTO: Aksel Hallan Halmøy

På Geiranger bakeri ventet flere appeller og to panelsamtaler.  Med representanter fra ulike politiske partier ble  mangelen på kvinner i lokalpolitikken diskutert.

I Volda sitt kommunestyre er bare 7 av 33 representanter kvinner. Det synes politikerne er svært problematisk.

Arrangør Frida Gillberg applauderte budskapet til lokalpolitikerne. Hun mener feminisme er spesielt nødvendig i bygden fordi det er vanskeligere å engasjere seg politisk på mindre steder.

FORNØYD ARRANGØR: Frida Gillberg (MDG) kunne smile etter godt oppmøte. FOTO: Aksel Hallan Halmøy

Fremdeles en vei å gå

Ingvill Kjærstein fra Feministisk tidsskrift snakket om den stereotypiske feministen. Hun synes det er synd at tanken om feminisme har vært sterkt knyttet til den urbane kvinnen.

– Feminisme blir fortsatt sett på som et byfenomen, sa Kjærstein.

Forskeren Bjarte Folkestad synes det er vanskelig å forstå hvorfor kvinner er så underrepresentert akkurat i Volda.

– Hvis det er slik at det er en politisk kultur der kvinner vegrer seg for å stille, da har vi et problem, sa Folkestad.

Det var Rødt-politiker Gudrun Kløve Juuhl enig i.

– Vi har et demokratisk problem når kvinner er underrepresentert i politikken. I lag får vi det til, men det gjør seg ikke av seg selv. Vi trenger 8. mars for å bli påminnet om at kampen ikke er over, sa Kløve Juuhl.

PANELSAMTALE: Ordfører Sølvi Dimmen, SV-politiker Marit Aklestad, FETT-skribent Ingvill Kjærstein og forsker Bjarte Folkestad diskuterer feminisme på bygden. FOTO: Aksel Hallan Halmøy

– Vi kan ikke forvente at andre skal tale vår sak. Vi må engasjere oss selv, oppfordret SV-politikeren Cecilie Rørstad.

– Det kan være ubehagelig å stikke frem nesen og stå for noe, fulgte AP-politiker Margrethe Torgåre opp.

– Men vi kan! Uavhengig av hvem vi er og hvor vi er fra, konstanterte Høyre politiker Heidi Grevstad.

ENGASJERTE LOKALPOLITIKERE: Gudrun Kløve Juuhl (Rødt), Cecilie Rørstad (SV), Heidi Grevstad (Høyre), Margrethe Trovåg (AP), Henriette Tsakos (MDG) var alle til stede.