Paragraf skaper forvirring 

bilde av snapchat og notatblokk

Man må være over 13 år for å bruke Snapchat. Likevel bruker barn under den lovlige alderen appen. FOTO: Bernhard Moe Nyquist

Konflikter i sosiale medier blant klassekamerater på fritiden skal håndteres av foreldrene. Eller?

Lærere får utvidet ansvarsområde etter en ekstra paragraf i opplæringsloven. Paragraf 9A omhandler elevenes psykiske skolemiljø, og hvordan å bedre dette. Etter paragrafen ble satt i verk i høst, har lærere måttet strekke seg lenger enn før for å tilfredsstille kravene fra utdanningsdirektoratet om psykisk helse i skolen.

Loven ble iverksatt i august 2017, og har gjort arbeidstidene for mange av landets lærere svært uklare. I praksis kan det virke som lærere må være parat for å hjelpe elever hele døgnet, hver dag.

Fug-leder Gunn Iren Müller
Gunn Iren Müller, FUG-leder
Foto: FUG

– Lærere skal ikke være lærere 24 timer i døgnet, og det er urimelig å forvente at lærere skal stille opp i helgen hvis det har vært en konflikt mellom barna, sier FUG-leder Gunn Iren Müller til Nærnett.

Den aktuelle diskusjonen baserer seg på hvilke ansvarsområder skoler har. Mens skolen tradisjonelt sett har ansvar for det som skjer i skoletiden, på AKS og på skolens områder, er det nå tvetydig hvorvidt skolen eller foreldrene har ansvar for problemer mellom elever som skapes i sosiale medier.

– Hvis barna bruker sosiale medier i skoletiden, må skolen ta tak i det hvis det medfører problemer eller forstyrrelser av noe slag, enten det er i skoletimene eller i friminuttene, mener Müller.

I tråd med dette følger diskusjonen om sosiale medier i sin helhet tett på. Til tross for at aldersgrensen på flere store sosiale medier er 13 år, sliter skoler med at barna deres engasjerer seg tidlig på internett. På grunn av opplæringsloven sitter lærere igjen med mye uklart ansvar på denne arenaen. Dette gjelder skolemiljøer landet rundt, også i Volda. 

På samme måte som du ikke gir en 18-åring uten lappen bilnøklene, gir du heller ikke en 10-åring en mobil uten at de har lært seg nettvett ordentlig, sier Norunn Velsvik til Nærnett.

Velsvik er rektor ved Bratteberg barneskole i Volda, og forteller at hverdagen har forandret seg på enkelte områder etter den nye paragrafen i opplæringsloven kom i høst.

– I praksis gjør vi mye av det vi har gjort før. Dette skoleåret har vi utarbeidet en kommunal aktivitetsplan. Når elever kjenner seg krenket, trakassert eller mobbet har vi en aktivitetsplikt. Aktivitetene vi setter i verk må dokumenteres, og planen sikrer at dette skjer. Aktivitetsplikten gjelder til vi kan dokumentere at eleven har det trygt og godt, forteller Velsvik.

Bratteberg skole har gjort forebyggende arbeid med politiet i flere år, med fokus på arbeid mot mobbing - og å opplyse om nettvett. Måten de jobber på blir også anerkjent av FAU, som i følge Velsvik er enig i at skolens ansatte ofte kan ende opp med mer ansvar enn de egentlig burde ha.

– Om en lærer får en melding fra en bekymret forelder klokken åtte på kvelden en helg, er det jo vanskelig bare å legge det fra seg. Lærerne har både bunden og fleksibel arbeidstid, sier Velsvik, og forteller at det som skjer på elevenes fritid i større grad påvirker skolemiljøet nå, enn det gjorde før.