Ønsker flere legebesøk etter nedleggelse

Legekontor

Levekårsutvalget i Ørsta kommune ønsker to faste legedager per uke på Vartdal helsetun og Hjørundfjordheimen på Sæbø.

Dette ønsket kommer i forbindelse med at legekontorene på Sæbø og Vartdal legges ned og flyttes til Vallamarka i Ørsta sentrum.

— Pasienter som tilhører disse legekontorene blir også overført til det nye helsehuset på Vallamarka, sier Knut Åmås, seksjonsleder helse og velferd i Ørsta kommune.

Tilrettelegging

Åmås forteller til Nærnett at kommunen har gjort flere ting fra før av for å tilrettelegge for pasienter som blir påvirket av flyttingen. 

— Fastlegene til pasientene har plikt til å dra på hjemmebesøk, og de som har hjemmesykepleie fra før av har rett til hjemmebesøk av lege en gang i uken. 

Videre forklarer Åmås at de som synes det er langt å reise har rett til drosje. I tillegg er det mulig å få tilsyn fra lege for de som bor i omsorgsbolig.

Hjelper de svake og syke

Levekårsutvalget ønsker to legedager, fordi de mener det vil gi et godt legetjenestetilbud til de svakeste og mest syke pasientene, som har helse og omsorgstjenestetilbud i Hjørundfjord og på Vartdal.

Vallamarka - ikke bare et legekontor

Vallamarka blir et helsehus som skal inneholde mer enn legekontor. Legevakt, omsorgsboliger og hjelpemiddellager er andre tilbud i bygget, opplyser Ørsta kommune på sine hjemmesider. 

Den største delen av innflyttingen til Vallamarka blir gjort etter 12.00 fredag 2. mars. Det blir ikke tatt i mot pasienter under denne innflytningen, med mindre behovet er akutt.

Legekontoret på Sæbø legges ned 28. februar, og det på Vartdal 5. mars.