Tariffavtalen fortsetter som den er

Legene tapte i Riksnemda

Partene møttes for å avgjøre om legenes tariffavtale skulle endres. Foto: Målfrid Bordvik, dagensmedisin.no

Dagensmedisin.no melder at legene tapte i Riksnemda i dag. 

- Nemndas nøytrale medlemmer finner at dagens bestemmelser bør prolongeres, og at eventuell tvist om forståelse av avtalen overlates til Arbeidsretten. Uendrede unntaksbestemmelser vil dermed gjelde ut tariffperioden som løper til 30. april 2018, skiver nemda ifølge Dagensmedisin.no

Dette er saken

Legene ønsker å innføre rullerende arbeidsplaner i tariffavtalen. Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter ønsker å beholde avtalen slik den er, fordi den gir mulighet for kalenderplanlegging. Dette betyr at ledelsen på hvert sykehus har mulighet til å utforme vaktplanen til hver enkelt lege på akuttmedisinske avdelinger. Legene frykter at dette vil medføre et større arbeidspress. Arbeidstakerorganisasjonen til legene «Akademikerne, helse» ønsker å ha en kollektiv organisering, som gjør at alle legene på avdelingen forhandler med arbeidsgiver

 

Mer stoff kommer i fredagens utgave av Næravisa.