Lekkasje og dårlig luft på Volda ungdomsskule

Lekkasje og dårlig luft på Volda ungdomsskule

Bøtter, mopper og kluter har blitt satt utover gulvet på Volda ungdomsskule for å stoppe vannet som kommer dryppende ned fra taket. Nå håper elevene og de ansatte at det nye skolebygget blir ferdig så fort som mulig. 

– Det er jo ikke normalt at man kommer inn på skolen og at det er fullt med vann over hele gulvet, sier Casper Woldsund fra 10. klasse. 

Elevene og de ansatte ved Volda ungdomsskole ble overrasket da de så den store vanndammen som hadde samlet seg i aulaen mandag morgen. Over den regnfylte helgen hadde nemlig store mengder nedbør trengt seg gjennom taket og inn i skolebygget. 

Eline Wikestrand og Casper Woldsund fra elevrådsstyret sier at lekkasjene ikke oppfattes som spesielt skumle, men at elevene burde ha rett til en høyere standard på bygningen de har som skole. Foto: Henrik Røyne

– I løpet av det siste året har det lekket adskillig mye mer fra taket, og denne gangen var det usedvanlig mye, sier rådgiver Ove Krumsvik.

Han har lenge vært ansatt på ungdomsskolen, og forteller at de har vært kjent med at det lekker fra taket i rundt tjue år. Likevel har de ikke lykkes med å tette det. 

I et formannskapsmøte i Volda kommune 28. mars ble det vedtatt at det skal bygges en ny ungdomsskole tidligst i løpet av de neste to årene. Elevene og de ansatte på Volda ungdomsskule håper på at det nye bygget blir ferdig så fort som mulig.

– Selv om vi snart er ferdige her er det viktig for oss at de som skal gå her i fremtiden får en bra skole, sier elevrådsleder Eline Vikestrand. 

I andreetasje på Volda ungdomsskule kan man stadig se det dryppe vann ned fra taket. 

Elevene plages av inneklimaet

Rektor på Volda ungdomsskule, Inger Anne Kvamme, påpeker at det i tillegg har vært flere problemer med forholdene i bygget, utover de sporadiske vannlekkasjene i taket. 

– Vi hadde en elev som måtte bytte skole på grunn av allergier, og mange har klaget på blant annet dårlig luft inne i klasserommene. Det er veldig trist at elevene plages på grunn av innemiljøet på skolen vår, sier hun. 

Rektor Inger Anne Kvamme vil at ungdomsskolen skal settes høyere på prioriteringslisten. 

Kvamme mener ungdomsskolen har blitt nedprioritert av lokalpolitikerne i mange år, og håper nå at det nye skolebygget blir ferdig så fort som mulig. I mars vedtok nemlig Volda kommune at et nytt bygg til ungdomsskolen skulle stå klart tidligst om to år. 

– Vi er ikke i mål før den nye skolen står klar, sier rektoren. 

Morten Ottesen, som er FAU-leder på Volda ungdomsskule, samstemmer seg med rektoren og sier at foreldreutvalget lenge har lagt press på at at det skal gjøres noe med innemiljøet på skolen. 

– Vi hadde også enda en lekkasje før skolen begynte til høsten, og med stadig mer ekstremvær så kan vi ikke vente så mye lenger, sier han. 

FAU-lederen legger til at oppfølgingen av kommunen har vært bra, og at de har gjennomført de undersøkelsene av bygget som foreldrene på skolen har bedt om. Likevel mener han også at et nytt skolebygg burde stå øverst på prioriteringslisten. 

– Det er ikke noe tvil om at idrettshallen trengs, men vi mener jo at ungdomsskolen må komme før for eksempel planleggingen av et eit nytt basseng, sier Ottesen.

Nærnett har tidligere også dekket at deler av taksteinen på ungdomsskolen har falt av. Dette har fremdeles ikke blitt fikset. 

Fant avvik 

I juni ble det laget en rapport om miljørettet helsevern på Volda ungdomsskule, der det ble slått fast at bygningen ikke møtte kravene. Kommunelege Inger Lise Kaldhol forklarer at miljørettet helsevern fungerer på lignende måte som arbeidsmiljøloven for voksne. 

– Det kommer snart til å komme et vedtak om at skolebygget ikke er godkjent, sier hun.

Kommunelege Inger Lise Kaldhol understreker at det ikke er farlig å fortsette driften på skolen, selv om det er rom for forbedringer. 

Kommunelegen utdyper at avvikene som ble funnet i bygningen ikke hadde noe direkte med inneklimaet på skolen å gjøre, men at rapporten inneholdt merknader om at flere av elevene og de ansatte klaget på dårlig og fuktig luft inne på skolen. 

– Inneklimamålingene er ikke kjempebra, men de er innenfor lovens rammer. Det er ikke ideelt, men det er heller ikke farlig å drifte skolen i noen år til, utdyper Kaldhol.

Det ble i tillegg gjennomført en undersøkelse rundt forekomsten av muggsopp på skolen i februar, der Stamina helse slo fast at det var liten risiko for elevene å bli eksponert for mugg fra bygningen. De kunne likevel ikke utelukke at det fantes mugg og sopp inne i selve konstruksjonen. 

Arbeidet er satt i gang

Eiendomssjef i Volda kommune, Kjell Magne Rindal, mener at innemiljøet ikke er grunnen til at det skal bygges en ny ungdomsskole.

– Det har blitt undersøkt, og det finnes ingen indikasjon på dårlig innemiljø, sier han. 

Når det gjelder vannlekkasjene på skolen påpeker eiendomssjefen at det er taktekkere som undersøker lekkasjene og tørker opp vannet som havner på gulvet.

Oppvekstsjef Per Ivar Kongsvik trekker frem at det har blitt utnevnt en prosjektleder til å bygge den nye skolen. 

– Det er folk på rådhuset som nå arbeider med å prosjektere en ny ungdomsskole, så arbeidet er satt i gang, sier Kongsvik.