Ny belysning kan true dyreliv i Øyraelva
 

Lyssetting ved øyraaelva

— Lyssetting kan være både bra og dårlig. Det er fint for de som går tur, men det er negativt for elva, sier Knut Magne Årseth.

 

–  Det er ingen andre enn oss i jakt- og fiske som bryr seg nevneverdig om elva.

Lederen i fiskeutvalget i Volda, Knut Magne Årseth, har et brennende engasjement for Øyraelva. Helt siden utgreiingen av en turistvei var i aksjon, har han fulgt utviklingen med argusøyne for å beskytte elvelivet fra ulike trusler.

Det er spesielt et problem langs elva som irriterer Knut Magne Årseth. Kommunens elvebelysning er med på å påvirke fiskebestanden. Noen deler er mer belyst enn andre. Spesielt den nedre delen av turiststien har stor opplysning av elva.

– Lampene burde strengt talt ikke være der. Det hadde de ikke vært hvis jeg fikk bestemme. I det minste kunne de ha vært lavere for å redusere lysmengden som treffer elveoverflaten, sier en bekymret Årseth mens han forteller om hans kamp mot kommunens planer om å plassere lys langs Øyraelva.

Lederen i fiskeutvalget i Volda er bekymret for belysningen langs Øyraelva.
FOTO: Fredrik Bakke

I 2017 åpnet den nedre delen av gangveien langs Øyraelva. Under utbygningen ble en rekke tiltak dekket for å unngå skade på livet i elva. Blant annet ble store steiner lagt i elva for å hindre flomproblemer og for sterk strøm. Noe kommunen ikke tok hensyn til, var innspillene til Knut Magne Årseth om lyssetting langs elva. I den nedre delen vender lyset ut mot elva. I den øvre var dette opprinnelig planen, men ble endret etter Årseths uttalelser.

Alt er mulig

Prosjektleder i Volda kommune, Torgeir Stensø, slår fast at lyssetting ikke var et tema når planleggingen foregikk, men at det kan være aktuelt å gjøre endringer hvis trusselen viser seg å være reell.

– Jeg kan ikke huske at det var en diskusjon. Hvis det blir påvist at det gjør skade på elva eller vi blir pålagt å endre på det er det klart at vi kan det. Alt er mulig, men dette ville påført store kostnader for kommunen. Så langt har det heller ikke vært noen klare signaler på at dette har en betydelig påvirkning på elva, sier Torgeir Stensø.

Prosjektet kostet 7,3 millioner kroner og den nedre gangveien er mellom 300 og 350 meter lang. Veien har blitt et bindeledd for studenter mellom Rokken og høyskolen.
FOTO: Fredrik Bakke

Sammenheng mellom laks og lys

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har gjort flere forsøk på sammenhengen mellom laks og lys. Selve utvandringen av voksenlaks er ikke et stort problem, men problemene med lys først og fremst kan knyttes opp mot smoltifiseringen, som er en fysiologisk prosess hvor laksen tilpasser seg for livet i havet.

– Det er mange fysiologiske og atferdsmessige trekk hos laksefisk som påvirkes av lys. Det mest kjente er smoltifiseringen. Daglengde og sollys er det som setter i gang smoltifiseringsprosessen, forteller Torbjørn Forseth. 

Forseth er seniorforsker i NINA. Han forklarer at om Smolten ser på øknig av daglengden som et tegn på at det er i ferd med å bli vår.

– Da starter den fysiologiske prosessen hvor smolten endrer saltbalansen, blir blankere, vokser seg lengre og får et sjøutseende. Det er viktig at smolten vandrer ut i riktig tidspunkt. Også aktivitetsmønster over døgnet er påvirket av en kombinasjon av lys og temperatur, slår Torbjørn Forseth fast.

Også fuglelivet påvirkes

Kunstig belysning kan dermed være med på å fremskyve disse endringene hos laksen. Dette vil ha en effekt på flere arter i elva. Elvemuslingen fester seg til smolten når den er larve og blir med på utvandringen. Den vil etter hvert bli med laksen opp igjen, før den planter seg i elva. De senere årene har Lakseregisteret.no registrert en nedgang i laksebestanden, mens det har blitt observert færre elvemuslinger enn før. Også fuglelivet påvirkes av lyset langs elva. Blant annet har det blitt langt vanskeligere å observere Norges nasjonalfugl, fossekallen, etter at lysmastene ble plassert.

–  Fossekallen er sårbar for lyset langs elva. Den foretrekker å sitte som en hvit prikk på steinene uten å bli oppdaget, forteller Knut Magne Årseth.

Antall laks i Øyraelva basert på tall fra Lakseregisteret.no.
TABELL: Vegard Kjøllmoen Steien

Relaterte artikler:

Elvemuslinger lever farlig i Volda

Ny paradegate langs elva