Frykter mangelen på svømmehall vil gå utover barna

Manglende svømmeundervisning i Volda

Etter at svømmehallen på idrettsbygget i Volda ble stengt i mai, er foreldrene ved Bratteberg skule bekymret for at barna ikke får den svømmeopplæringen de har krav på i løpet av grunnskolen.

VOLDA: – Hallen kommer ikke til å gjenåpnes. Den vil rives så snart vi har budsjett til det, bekrefter sektordirektør Kjetil Lehn fra Statsbygg.

Bassenget på idrettsbygget i Volda ble stengt nesten umiddelbart etter en hardtslående tilsynsrapport i mai konkluderte med at det ikke var forsvarlig å drive hallen videre. Det ble blant annet lagt vekt på at det var stor slitasje på de bærende konstruksjonene i hallen, noe som kunne ha økt sjansen for ulykker i bassenget. 

Likevel har nedleggelsen av det som så langt har vært det eneste lengdebassenget i Volda ført til tvil om hvorvidt Volda kommune er i stand til å tilby tilstrekkelig svømmeundervisning til elevene på barneskolen. Nærnett har tidligere omtalt at svømmeopplæringen på grunnskolenivå i kommunen tidvis har vært mangelfull. 

Læreplanen stiller nemlig strenge krav til hvilke svømmeferdigheter man skal opparbeide seg i løpet av grunnskolen, og dette går inn i den lovpålagte svømmeundervisningen som alle barneskoler i Norge skal tilby. Blant annet skal elevene være i stand til å svømme 200 meter sammenhengende før de har fullført fjerde klasse. 

Vil at svømmeundervisningen prioriteres

– Nå som hallen er stengt blir det nok enda vanskeligere for elevene å få den svømmeundervisningen de har krav på, sier Tor Halvar Flacké Botnen.

Han er avtroppende FAU-leder ved Bratteberg skule, og understreker at det lenge har vært et tema i foreldreutvalget at elevene ikke får tilstrekkelig med svømmetimer på skolen. I høst ble det informert om at syvendeklassingene på skolen ikke vil få svømmeundervisning i det hele tatt.

FAU-leder og trebarnsfar Tor Andre Botnen synes det er viktig at skolebarna får den svømmeundervisningen de har krav på. (Foto: Henrik Røyne)

Rektor på Bratteberg skule, Eli-Mette Lüthcke, bekrefter at syvende trinn ikke kommer til å ha svømmeundervisning i år, og sier at dette blant annet er en følge av manglende tilgang på svømmebassenger i kommunen. 

– Ansvaret ligger selvfølgelig hos foreldrene også, men det er ikke alle som har de samme ressursene hjemme til å hjelpe barna sine med å lære å svømme. Det er nettopp dette som er skolens misjon, sier Botnen. 

Elevene i syvende trinn på Bratteberg skule kommer ikke til å ha svømmeundervisning i år. (Arkivfoto: Henrik Røyne)

Han påpeker at det ikke virker som det har vært en politisk prioritet å få i stand et godt svømmetilbud i Volda, selv om det virker som om dette har snudd etter at svømmehallen ble lagt ned. 

– Nå i forkant av valget virker det heldigvis som om det er en politisk vilje til å få på plass et nytt svømmebygg. Samtidig håper vi at de også setter inn ressursene til å drive selve svømmeopplæringen, legger trebarnsfaren til.

Anerkjenner at tilbudet kan bli bedre

Oppvekstsjef i Volda kommune, Per Ivar Kongsvik, understreker at kommunestyret har vedtatt at et nytt svømmebygg er en av de viktigste prioritetene til høsten. Likevel anerkjenner han at svømmeopplæringen til elevene på grunnskolen kan bli bedre.

PRIORITERING: Oppvekstsjef Per Ivar Kongsvik understreker at kommunen skal prioritere et bedre svømmetilbud. (Foto: Henrik Røyne)

– Vi gir elevene våre et tilbud nå, men den tiden vi nå har til disposisjon gir ikke elevene god nok mulighet til å bli dyktige svømmere, sier han.

Oppvekstsjefen kan ikke gi et tidspunkt på når et nytt svømmebasseng eventuelt vil stå ferdig, men krysser fingrene på at kommunen skal få det til snarest mulig. Han påpeker at det er høyest aktuelt at det blir planlagt et nytt badeanlegg i sammenheng med byggingen av det nye Campus Volda arena. 

– Det å beherske å svømme kan faktisk være livsviktig, det er en kompetanse som kan berge livet, sier Kongsvik.

 

Nærnett har også laget en tv-reportasje om nedleggelsen av svømmehallen, som du kan se her: 

 

 

Henrik Hokaasen Røyne

Henrik Hokaasen Røyne

Les flere artikler fra Henrik Hokaasen Røyne.

Studerer journalistikk ved Høgskulen i Volda

Kompetansemålene for svømming i Læreplanverket:

 4. Klasse: 

  • Leike og utføre grunnleggjande øvingar med vasstilvenning som å dykke, flyte, gli, skape framdrift, hoppe uti og orientere seg i vatn
  • Vere svømmedyktig ved å falle uti på djupt vatn, svømme 100 meter på magen, og undervegs dykke ned og hente ein gjenstand med hendene, stoppe og kvile i 3 minutt (imens flyte på magen, orientere seg, rulle over, flyte på rygg); så svømme 100 meter på rygg og ta seg opp på land
  • Ferdast trygt i, ved og på vatn og gjere greie for farane, og tilkalle hjelp

 7. Klasse:

  • Utføre grunnleggjande teknikkar i svømming på magen, på ryggen, på sida, under vatn, og kunne berge seg sjølv i vatn
  • Praktisere trygg ferdsel og gjere risiko- og sikkerheitsvurderingar i, ved og på vatn under varierte vêrforhold