– Det at jeg ikke får den hjelpen jeg trenger er frustrerende

Mangler et forsvarlig psykologtilbud

Tiril Martine Davidsen Glenne venter på psykologhelp ved studentsamskipnaden i Volda. Foto: Henriette Bertheussen Isachsen

Studier viser at hver femte student sliter med alvorlige psykiske plager. Likevel kan studenter ved Høgskulen i Volda måtte vente opp til tre måneder før de kan komme til en psykolog.

Studentsamskipnaden ved høgskolen gir studentene tilbud om psykisk helsehjelp. På hjemmesiden deres står det : «Her får du tilgang på hjelp frå erfarne psykologar, og ventetida er kortare enn i den offentlege helsetenesta». Men ventetiden for å komme til samskipnadens psykologer har i dag blitt opp til tre måneder.


Tiril fikk ikke psykologhjelp i vår

Tiril Martine Davidsen Glenne (21) studerer drama ved Høgskulen i Volda. Hun oppsøkte fastlegen sin i vinter da hun etter lang vurdering kom frem til at hun trengte hjelp av psykolog. 

– Fastlegen min tok meg seriøst. Hun skrev en henvisning til psykolog ved studentsamskipnaden, siden dette er billigere og mer studentvennlig. Da jeg skulle levere henvisningen til studentsamskipnaden ville de ikke ta den imot. De ville heller at jeg skulle sende en mail til Vidar Myklebust om hva jeg trengte og hvorfor. 

Vidar Myklebust er førstelektor ved Høgskulen i Volda, men har også funksjon som psykolog ved studentsamskipnaden. Da Tiril til slutt sendte mail til Myklebust fikk hun til svar at hun først måtte komme til en kartleggingstime hos han før hun kunne få videre hjelp av psykolog. Videre stod det at ventetiden for å komme til psykolog ville være to til tre måneder.  

– Det vil si at jeg ikke får hjelp før sommerferien. Men jeg trenger hjelpen nå. For alt jeg vet, kan det gå bedre om to til tre måneder, men det kan også bli verre, forteller Tiril.

Tiril Martine Davidsen Glenne er frustrert fordi hun ikke får den hjelpen hun trenger. Foto: Henriette Bertheussen Isachsen

Det krevde mye av Tiril å oppsøke hjelp. Hun synes det er frustrerende å ikke få hjelp når hun trenger det, og sier at studiene også blir påvirket av dette.

– Tilbudet om psykisk helsehjelp til studenter er en god ide, men det fungerer ikke godt i praksis, sier Tiril.

Ved psykologisk helsetjeneste på studentsamskipnaden, tar en gruppe psykologer del i studentpsykologtjenesten. Dette er en tilleggsjobb ved siden av deres hovedjobber.  De dekker til sammen en 60-70% stilling.

 

"Betydelege problem og sterk trong for hjelp"

I årsmeldingen 2017 fra psykologisk helsetjeneste for studenter i Volda, skriver Vidar Myklebust at det i utgangen av 2017 var 15 studenter som stod på venteliste for å få behandling ved studentsamskipnaden. På grunn av stor tilstrømming av studenter på høsten økte derfor ventetiden til tre måneder på nyåret. Videre står det: " vår viktigaste utfordring er no kapasitet i forhold til det auka talet på studentar som søkjer hjelp. Mange av dei har betydelege problem og har sterk trong for hjelp". 

 

Vidar Myklebust mener studenters psykiske helse må tas på alvor. Foto: Tone Solhaug

– Selv om studenter har bedre tilgang på hjelp enn folk ellers, har de ekstra behov for å få rask hjelp. De er i en periode av livet hvor en er ekstra sårbar. Psykiske problemer trøbler fort til ting, både når det kommer til konsentrasjon og å mestre studiene, sier Vidar Myklebust til Nærnett.

I følge årsmeldingen 2017 var det 98 studenter som fikk behandling.  To av tre pasienter var nye i 2017. Totalt hadde disse 726 konsultasjoner med psykolog, det ga hver student gjennomsnittlig 7,4 samtaler. De vanligste problemene studentene fikk behandling for var depresjon og angst. I tillegg behandlet de blant annet personlighetsproblematikk, spiseproblematikk og tvangslidelser, heter det i årsmeldingen.

Emil Johansen, student ved Høgskulen i Volda, står også på venteliste for å komme til psykolog. Det har snart gått tre måneder siden han hadde kartleggingstime hos Vidar Myklebust. Han mener det er bemerkelsesverdig at det er så lang ventetid.

– Det er urovekkende. Behovet blant studentene er stort, likevel tar det tre måneder før en får hjelp.

Han forteller videre at for studenter som ønsker å få hjelp kan den lange ventetiden oppleves som et slag i trynet.

Tilleggstilbud til offentlig helsetjeneste

Eli Anne Løksa, studentrådgiver ved Høgskulen i Volda, forteller til Nærnett at problemet med lang ventetid ligger i mangel på ressurser. Et tettere samarbeid mellom Studentsamskipnaden og DPS i Volda (Distriktspsykiatrisk senter) vil også kunne hjelpe.

– Studentsamskipnaden skal være et tilleggstilbud til offentlig tjeneste. Vi opplever at vi blir brukt. DPS sender studentene tilbake til oss, og det er litt feil i forhold til hvordan dette skal fungere. Dette går igjen utover de andre tilbudene til studentene. Dersom det ikke hadde vært lang ventetid på distriktpsykiatrisk senter ville ikke så mange blitt sendt tilbake til samskipnaden.

Eli Anne Løksa, studentrådgiver ved Høgskulen i Volda. Foto: Niclas Bergh Bugge

Løksa forteller videre at hun får inn mange fortvilte studenter som har blitt henvist til DPS, men som ikke får hjelp der.  

– Vi får høre fra studenter at DPS ikke vil sette dem på venteliste fordi de kan få hjelp hos studentsamskipnaden. 

Løksa forklarer at det ikke er noen maksgrense for hvor mange timer en enkelt student kan få hos psykolog ved studentsamskipnaden, noe som er vanlig ved andre samskipnader. Grunnen til at de ikke har satt noen maksgrense er at de ikke vil "kaste" ut studenter, i frykt for at de ikke vil få hjelp hos noen andre, forteller Løksa.  

– Kommunen, DPS og studentsamskipnaden burde samarbeide bedre. Både for å kartlegge hvem som skal få hjelp først, hvem som trenger et tilbud ved DPS og hvilke studenter som får best nytte av tilbudet vi har her.

– Tragisk at studenter må vente på hjelp

Hallgrim Myklebust, seksjonsleder og psykologspesialist ved DPS Volda, bekrefter at en del studenter som er blitt henvist til DPS blir sendt tilbake til studentsamskipnaden. Årsaken kan være at sykdomsbildet deres ikke blir vurdert som alvorlig nok til at de kan få behandling hos dem. Han understreker også at tilbudet ved studentsamskipnaden er veldig bra, og at studenter som ikke kan få hjelp gjennom DPS får likevel et godt tilbud der. 

 – DPS har dessverre ikke kapasitet til å ta imot alle. Det er også veldig uheldig at heller ikke studentsamskipnaden har kapasitet. Ingen er tjent med ventetid. Det er få andre psykologtilbud for studenter her i nærområdet, og det synes jeg er veldig synd, sier psykologspesialist Myklebust. 

Ved Distriktspsykiatrisk senter i Volda har de ikke kapasitet til å ta imot mange av studentene som blir henvist hit. Foto: Ina Christin Løvseth

– Følger tildelingen av ressurser trenden at flere søker psykisk helsehjelp?

– Nei, det henger etter. Systemet er tregt, og det er dessverre ikke jeg som bestemmer om vi får mer ressurser. Ventetid er en uting, og det er mangel på ressurser som gjør at vi har havnet bakpå.​ 

Myklebust påpeker at det er tragisk at studenter må vente så lenge som tre måneder før de får hjelp. Dette kan bli dyrt for studenter dersom studiene stopper opp, eller at de gir helt opp. I tillegg så kan dette føre til at de kommer senere ut i arbeidslivet.