Mistenkt for uaktsom kjøring

Møteinnkalling

Rettsmøte: Tingretten i Søre Sunnmøre behandlet onsdag et ønske om å få tilbake førerkort etter personskade. FOTO: Fredrik Schjesvold

Tingretten i Søre Sunnmøre vedtok i dag at en mann i 80-årene må klare seg uten førerkort frem til 1. juni. Dårlig vær og dårlig sikt fritar ikke sjåføren for ansvar.

En mann i 80-årene er mistenkt for uaktsom kjøring etter en påkjørsel i Volda sentrum tidligere i år. Den påkjørte pådro seg lettere personskader.

Regn, sludd og mørkt

I Søre Sunnmøre tingrett forklarte mannen onsdag at det var regn, sludd og lite lys på grunn av et knust gatelys da påkjørselen skjedde. Retten la imidlertid vekt på at lovbruddet var alvorlig og at det er sjåførens ansvar å kjøre etter forholdene. 

Under etterforskning

Saken i dag gjaldt kun at sjåføren motsatte seg førerkortbeslag. Politiet etterforsker fremdeles påkjørselen. 

Den siktede har en frist på 14 dager til å anke dommen. Mannen sa under rettsmøtet at han ønsket å tenke seg om før en eventuell anke. Velger mannen ikke å anke saken, vil førerkortet bli beslaglagt som kjennelsen tilsier. Men politiet kan fremdeles begjære forlenget førerkortbeslag.