Høsten 2018 blir det matavfallssortering på Søre Sunnmøre

Matavfall

Snart vil man kaste bananskall og andre matrester i egen dunk. Foto: Stine Lund Trøan

Høsten 2018 blir det sortering av matavfall på Søre Sunnmøre. Sommeren 2019 følger Volda og Ørsta etter. Dette vil føre til en økning i renovasjonsgebyrene.

Til høsten er det planlagt begynnelse av matavfallssortering for Søre Sunnmøre. Det er Søre Sunnmøre Reinhaldsverk (SSR) som står bak dette og planen er å begynne med en sone høsten 2018 før flere soner følger etter. Først sommeren 2019 blir det sortering av matavfall i Volda og Ørsta. Da vil også renovasjonsgebyrene øke.

Vi planlegger å starte i deler av Ulstein først og så ta sone for sone, sier Linn Urke Osnes, kommunikasjonsansvarlig for SSR.

Linn Urke Osnes, kommunikasjonsansvarlig for SSR. Foto: Privat

Kildesortering har lenge vært et stort tema. Sortering er viktig og det vil ha mye å si for verden at vi utnytter energien fra avfallet. Matavfall kan blant annet gjenvinnes til biogass og biorest. Biorest kan brukes som en erstatning for kunstgjødsel og kompostjord, forteller Urke Osnes. Det skjer jo så mye spennende for tiden og det er stadig nye ting som blir funnet opp og som slipper til. En av disse tingene er larveproduksjon.

Har tatt tid

Store deler av Norge har allerede egen sortering for matavfall og det blir mer og mer utbredt til de stedene som ikke har fått det enda. Sunnmøre ligger etter på matavfallssortering og det er mange grunner til at det ikke har kommet før.

Blant annet innhenting, lagring og omlastningsmuligheter på anleggene våre, og ikke minst hvor det skal leveres, forklarer Urke Osnes.

For Volda og Ørsta er det Volda og Ørsta Reinhaldsverk (VØR) som har ansvar for den nye ordningen for matavfall. Planen er at det skal bli sortering i starten av 2019. På tampen av 2017 vedtok kommunestyret i Volda og Ørsta innsamling av matavfall. VØR fikk den gangen fullmakt av kommunestyret til å sette en endelig dato når ordningen skal settes ut i livet.

Når dette skjer avhenger av når VØR får tillatelse til bygging av omlastingsstasjon på det nye anlegget som skal bygges på Melsgjerdet, sier Petter Sandvik, kommunikasjonsansvarlig på VØR.

Petter Sandvik, kommunikasjonsansvarlig på VØR. Foto: VOR.no

Reaksjoner fra folket

Det er ikke bare bare når nye ting skal inn i rutinen. For mange av studentene som flytter til Volda er sortering en naturlig del av hverdagen, mens andre ikke er like vant til sortering av matavfall. SSR sier de har fått noen negative tilbakemeldinger om endringen. Blant annet bekymrer mange seg for at det vil bli en utfordring med flere dunker som skal ut og mer å tenke på før man kaster.

Vi ser ikke på det som et problem, man blir vant til det når man kommer i gang, sier Urke Osnes.

I Volda og Ørsta har det vært bekymringer for økt gebyr noe Sandvik bekrefter. Det er for tidlig å si hva det vil komme på da vi ikke har finregnet på gebyrene for 2019 enda, men det vil bli en økning, forklarer han videre.

Nytt anlegg

Det nye anlegget på Melsgjerdet vil gi mulighet til et luktfritt anlegg. Det som ligger bak flyplassen nå har ikke mulighet for dette. Det nye anlegget vil ha mulighet for å ta imot avfall under tak i lukkede bygg. Det vil tilby mulighet for å kaste blant annet papp og papir, plast, glass og metall, matavfall, restavfall, hageavfall og slam.