Flere mannlige ansatte er best for barna

Menn i barnehagen

LEK OG KREATIVITET: I Mork barnehage får både barna og de ansatte utfolde seg kreativt. (FOTO: Beth-Kajsa Elveos)

Forskning viser at barn blir flinkere på skolen hvis de har gått i en barnehage med flere mannlige ansatte. Likevel er det få menn som velger å jobbe i barnehager. 

– Barna trenger både mannlige og kvinnelige barnehageansatte, sier Nina Vedeld Telseth som er styrer i Mork barnehage. 

Kim Vangen er pedagogisk leder i Mork barnhage, og er en av tre menn som jobber der. Han mener det er positivt for barna og arbeidsmiljøet å ha menn i barnehagen. 

Vangen tror at det egentlig er mange menn som kunne tenke seg å jobbe i barnehage, men at de kanskje er mer opptatt av lønn og karriereklatring enn kvinner. Når karrierestigen i barnehageyrket ikke har flere trinn, kan det være en av grunnene til at ikke flere menn velger å jobbe i barnehage. I tillegg har ikke barnehageyrket høy nok status blant menn.

– Hva tror du må gjøres for at flere menn velger å jobbe i barnehager?

– Høyere lønn, helt klart. Det må bli attraktivt å jobbe i barnehager. 

VARIERT HVERDAG: Kim Vangen stortrives som pedagogisk leder i Mork barnehage. FOTO: Beth-Kajsa Elveos.

Vangen mener likevel at det er ting som teller mer enn hvor mye penger man tjener, og trekker frem gleden han får når barna mestrer nye ting som ett eksempel. 

– Foreldrene har ganske få timer med barna i hverdagen, og det å kunne vise de hva barnet deres har fått til den dagen, gjør meg veldig glad. Jeg ser at det betyr mye for dem.

 

 

PÅSKEVERKSTED: Balder (3) og Gabriella (4) syns det er kjekt å male påskekyllinger med barnehagelærer Kim.

Balder på snart fire år sier at Kim er mye ute og leker med dem, men at de også lager tomatsuppe sammen. 

Menn tiltrekker menn

– Flere menn i barnehagen gir en annen atmosfære. Kvinner er ofte gode på det estetiske, mens menn oftere er interessert i friluftsliv, sier Vangen som også mener at menn ofte er mer direkte i talemåten enn kvinner. 

Styrer Nina Vedeld Telseth er enig i at det er forskjeller mellom kjønnene, men at det er berikende for barna. 

– Kvinner "duller" med, og gir kanskje mer fysisk omsorg til barn, mens menn ofte forventer at barn skal klare mer selv, noe som gir følelse av mestring og større selvstendighet hos barna. På det området har begge kjønnene noe å lære av hverandre.

MANGFOLD: Styrer Nina Vedeld Telseth mener at forskjellige personligheter blant de voksne gir et bra miljø for barna. FOTO: Beth-Kajsa Elveos

Telseth forteller at mangfold blant de voksne gir større rom for mangfold blant barna. I Mork barnehage jobber de med å  ivareta barnets karakter og identitet. Hun påpeker at det er flere enn to kjønn, og at multikultur skal være en ressurs.

– Det er tydelig at det fortsatt er kjønnsforskjeller i samfunnet. Det at barna vokser opp og ser at det ikke bare er kvinner som jobber i barnehager, vil hjelpe til med å skape jevnbyrdighet mellom kjønnene, sier Telseth som mener det er viktig at barn har mannlige rollemodeller også i barnehagene.

Ingen favorisering 

Selv har hun jobbet i yrket i 25 år, og forteller at det er blitt vanligere med årene at menn jobber i barnehager. Likevel hadde hun ingen søknader fra menn i bunken under forrige ansettelsesprosess. 

Telseth understreker at selv om flere mannlige søkere er ønskelig, er det ingen som blir ansatt i Mork barnehage på grunn av kjønn. Personlige og faglige egenskaper stiller sterkere enn om man er mann eller kvinne.

Forskningen viser

Nina Drange jobber som forsker i SSB og har utført en forskningsstudie med barn i Oslo fra 2004-2007.​ Hun mener resultatene er representativt for hele landet. Likevel er det få menn som jobber i barnehagene på Søre Sunnmøre.

– Vi fant ut at de barna som hadde gått i barnehager der både menn og kvinner var ansatt, hadde bedre læringsevne for språk og matematikk de tre første årene på skolen, sier Drange til Nærnett.

Slik ser det ut i kommunene

Eier og daglig leder i Vikemarka barnehage i Ulsteinvik, Perny Austnes sier det er kjempebra å omgås både menn og kvinner i barnehagen.  Austnes har alltid jobbet for flere menn i Vikemarka, og siden 1991 har det vært 1,5 år uten menn i barnehagen. Hun merker ingen stor forskjell på barnas adferd blant menn og kvinner, og mener personalets personligheter har mer og si enn kjønn. 

– Utviklingen til ungene henger veldig mye sammen med hvilket opplegg man har i barnehagen. Det kan være at menn er mer friluftsinteresserte, og barn utvikler seg bedre i naturen enn på en lekeplass. Mitt fokus er ikke på at menn er bra i barnehager, men at vi trenger begge kjønn, akkurat som at jeg mener det er bra med et variert aldersspenn på personalet.

 

I denne interaktive grafikken kan du se fordelingen mellom kjønnene som er ansatt i barnehager i kommunene på Søre Sunnmøre:

 

 

Grafikk: Tormod Utne