Ingen #metoo-varsler ved Høgskulen 

#metoo høyskolen

MANGE TØRR IKKE Å VARSLE: Det sier studentrådgiver ved Studentsamskipnaden i Volda, Eli Anne Løksa. Foto: Niclas Bergh Bugge.

Alvorlige seksuelle overtramp skjer også i Volda. Hvorfor er det ingen som sier ifra?

Kan være vanskelig å varsle

–  Vold og seksuelle overgrep skjer, men mange tør ikke å varsle, sier Eli Anne Løksa, som er studentrådgiver ved Studentsamskipnaden i Volda.

Hun forteller om tilfeller der hun har oppfordret studenter til å varsle om hendelser, eller anmelde til politiet. I de tilfellene hun har hørt om, har det ikke vært snakk om hendelser mellom studenter og ansatte ved Høgskolen.

–  Det er hovedsakelig situasjoner som oppstår studenter i mellom, eller med noen utenforstående.

Løksa mener at det kan være vanskelig for studenter å varsle til Høgskulen eller anmelde til politiet, ettersom dette ikke kan gjøres anonymt. På et lite sted som Volda, der alle kjenner alle, kan studentene unnlate å varsle fordi de er redde for ringvirkningene. I storbyen kan det være lettere å si fra fordi man forsvinner i mengden. Hun peker også på at selve varslingsknappen inne på Høgskulens nettside i dag kan være vanskelig å finne, og det kan gjøre det vrient å vite hvor man kan si fra.

Noen å snakke med

Studentrådgiveren mener det er viktig å respektere at ikke alle ønsker å varsle, og sier man ikke må ha bestemt seg for om man skal varsle før man oppsøker henne. Til henne kan studentene komme å snakke om ting som plager de, uansett hva det måtte gjelde.

- Mange som kommer innom kontoret mitt har bare behov for å lufte tankene sine.

Samtidig oppfordrer hun alle til å si fra hvis noe uønsket skjer. Faren ved å ikke si fra, er at det samme kan skje med noen andre.

#metoo andre steder
 

Johann Roppen forteller at det ikke har vært noen varslinger de tre årene han har jobbet som rektor ved Høgskulen i Volda, men benekter ikke at det kan være mørketall.

– Statistisk sett burde det vært flere varslinger ved en så stor Høgskule, sier han og peker mot tall fra andre skoler.

 Avisa Nordlys skrev i en artikkel i februar 2018 at det etter #metoo-kampanjen i høst, kom inn 17 varslinger ved Universitetet i Tromsø. Varslene gikk på seksuell trakassering mellom lærer og student, der flere av varslene gjenspeilet grove krenkelser. I 2017 viste en undersøkelse foretatt på tre universiteter og to høyskoler, at 24 000 studenter har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet.

Akademiske kjærlighetsforhold

Johann Roppen forteller at han vet om tilfeller fra før hans tid som rektor, der romantiske forhold har blitt innledet mellom lærere og studenter.

– Hva er prosedyrene i slike tilfeller?

– Når det gjelder prosedyrer har vi ikke noen andre enn det som står i forvaltningsloven som inneholder generelle regler om habilitet, sier Roppen.

Han synes det er bra at #metoo-kampanjen har skapt økt oppmerksomhet på seksuell trakassering og utnytting av maktposisjoner. 

– Det er trolig et mer alvorlig problem enn at det oppstår «vanlige» kjærlighetsforhold, sier rektoren.