Nå skal mobbing forebygges med et tastetrykk

Mobbevarsel med et tastetrykk

ILLUSTRASJONSFOTO: Et av målene med mobbeknappen er at ingen skal bli sittende alene. (Foto: Niklas Løkken)

Møre og Romsdal fylkeskommune vil stoppe mobbingen i fylket med en knapp på internett. 

Alle videregående skoler i Møre og Romsdal har nå lansert en "mobbeknapp" på sine nettsider. Der kan elevene og de foresatte sende inn et skjema for å varsle om mobbing. 

MOBBEOMBUD: Kristin Øksevåg er fornøyd med mobbeknappen. (Foto: Møre og Romsdal Fylkeskommune)

– Jeg er jo veldig glad på elevene sine vegne, for at de får nok en kanal der de kan varsle om mobbing.

Det sa Møre og Romsdal sitt første mobbeombud, Kristin Øksevåg. Hun tror at mobbeknappen kan gjøre det lettere for elevene å melde ifra om mobbingen. 

– Jeg tror det vil bli en lavere terskel for mobbevarsling for noen av elevene. Nå har de uansett en mulighet til å varsle via internett også. 

Et alternativ 

Fylkesutdanningssjef Erik Brekken forklarer hvordan knappen fungerer. 

– Når eleven trykker på knappen, går varselet direkte til rektor og assisterende rektor. De vil deretter ta kontakt med eleven for å høre hva som har skjedd.

Brekken understreker at mobbeknappen er et tillegg til mobbetiltakene som allerede finnes. 

– Mobbeknappen skal supplere det arbeidet skolene allerede gjør for å forebygge, forhindre og stoppe mobbing.  

Ørsta er fornøyde

Ørsta kommune lanserte mobbeknappen tidligere i år. Rådgiver i skolesektoren i Ørsta kommune, Torill Romestrand Hjelle, er fornøyd med innkjøringsperioden. 

– Så vidt jeg vet, har knappen blitt brukt èn gang. Varselet viste seg å ikke handle om mobbing eller det psykososiale skolemiljøet, men ble fulgt opp på riktig måte. Slik sett kan vi si at systemet ser ut til å fungere.

Selv om knappen foreløpig bare har blitt brukt èn gang i Ørsta, understreker Hjelle at målet med knappen er at elevene skal slippe å bruke den. 

– Knappen er jo bare ett av flere tiltak for å forebygge mobbing og skape trygge og gode skolemiljø, slik at elever og foreldre faktisk slipper å bruke denne knappen.

MOBBEKNAPP: Slik ser mobbeknappen ut på Volda VGS sin hjemmeside. (Foto: Skjermdump/volda.vgs.no)