Vanskelige mål for politiet i Møre og Romsdal for 2018

Møre og Romsdal politidistrikt

Lensmannskontoret i Volda/Ørsta. FOTO: Stine S. Ødegård

Møre og Romsdal politidistrikt har fått bevilget over 500 millioner kroner. Neste uke skal ressursene fordeles og stillinger ansettes.

– Dette er alt for lite penger i forhold til behovet. Vi har en stor ressursmangel i fylket, i forhold til andre politidistrikt, sier Linn Kathrin Knudsen, tillitsvalgt i Politiets Fellesforbund for Møre og Romsdal.

Linn Kathrin Knudsen. FOTO: Lise Lotte Kristoffersen/Politiets Fellesforbund

Hun hadde et håp om at budsjettet skulle vært betydelig større dette året. Selv om det er en økning fra i fjor har det lite å si når alle politidistriktene i landet erfarer økt pengebevilgning.

– Møre og Romsdal politidistrikt ligger fremdeles dårligst an på landsbasis.

Behov for flere kvinner

Visepolitimester Ingmar Farstad sier budsjettet er omtrent slik han hadde forventet. 

– Det har vært en økning fra i fjor, og ressursene går blant annet til nye stillinger, sier han.

I løpet av 2018 skal 15 nye stillinger bli fyllt, men Farstad hadde fremdeles håpt på flere ansettelser. Behovet for nye stillinger er stort. Møre og Romsdal politidistrikt er fremdeles et av distriktene som er dårligst bemannet. 

Foreløpig har distriktet 392 politiansatte, og av disse er kun 101 kvinner. Dette tilsvarer omtrent en fjerdedel av de ansatte totalt. Denne forskjellen håper de å få redusert med de nye ansettelsene. 

Siden 1989 har andel kvinnelige søkere ved politiutdanninger økt med 26,5 prosentpoeng. I år er 46,2 prosent av studentene kvinner, ifølge tall fra Ann-Lisbeth Frenaas, seksjonsleder ved Politihøgskolen. Det vil derfor ikke være et problem å hente inn kvinner i nye politistillinger. 

Strategiske mål

Neste uke skal de frie midlene og nye stillingene fordeles på kommunene. Distriktet har 3 millioner som kan brukes fritt. Dette skal gå til blant annet lønn, leie av lokaler og gjennomføring av nye reformer.

Øremerkede midler som distriktet har fått utdelt skal gå til ulike strategiske mål

Blant disse målene vil politiet ha et økt fokus på overgrep mot barn. Ifølge en oversikt over utviklingen i straffesaker, har antall seksuallovbrudd økt. Dette er sannsynligvis som følge av det økende fokuset på feltet.  

Mindre fokus på rusrelaterte saker

Møre og Romsdal har erfart flere rusrelaterte saker i det siste, og narkotika er et stort problem. Siden 2013 har fem drap med rus involvert, funnet plass på Sunnmøre. Samtidig har antall ansatte som jobber med narkotikaetterforskning blitt redusert.

Selv om det har blitt færre narkotikasaker, betyr ikke det at det er mindre narkotika i omløp på markedet. I 2015 ble 1.636 narkotikalovbrudd oppdaget i fylket, sammenlignet med 1.105 i fjor. Mindre fokus på dette feltet kan være årsaken til nedgangen.