Overrasket over forslag til vedtak

Mork Rehabiliteringssenter


Volda ordfører Jørgen Amdam mener en eventuell nedleggelse av Mork rehabiliteringssenter vil føre til at pasientene blir dyttet over til kommunene.
FOTO Nærnett: Ordfører Jørgen Amdam

– Vi fikk inntrykk av at det kunne skje noen endringer i selve produksjonen på Mork Rehabiliteringssenter, men det var aldri noe snakk om en nedlegging.

Dette forteller Volda ordfører Jørgen Amdam til Møre-Nytt. Han er overrasket over forslag til vedtak som administrasjonen i Helse Møre og Romsdal har kommet med.

Amdam har vært i kontakt med ordfører Stein Aam i Ørsta og forteller at de begge kjemper for å holde på rehabiliteringssenteret. De peker på at de foreløpig ikke er i stand til å ta over pasientene fra Mork, og at det vil være problematisk å bygge opp en tjeneste tilsvarende det som Mork har i dag.

– Med tilrådningen fra administrasjonen, ligger det i kortene at en stor del av oppgavene vil falle over på kommunene. Dette gjelder da hvilke pasienter som skal over til kommunene og hvilke pasienter skal spesialisthelsetjenesten ha ansvaret for, forteller Amdam

Amdam og Aam er åpne for å overføre tjenestene til Volda sykehus og mener det kan være en god idé på sikt, med tanke på at Mork i dag har en for stor bygningsmasse.

I neste uke er det styremøte i Helse Møre og Romsdal og det er her skjebnen til rehabiliteringssenteret vil bli avgjort.