Mork-striden: – Som å rope mot et stort, tomt rom

Mork-striden: – Som å rope mot et stort, tomt rom

BESØK: Tove-Lise Torve (i midten til høyre) besøkte Mork Rehabiliteringssenter onsdag. FOTO: Toralv Dyblie Erdal

Arbeiderpartiets ordførerkandidat for Møre og Romsdal besøkte onsdag rehabiliteringssenteret på Mork. 

– Vi vet at det blir flere eldre, flere som får slag og flere som får behov for spesialisert rehabilitering. Jeg mener en nedleggelse vil være en veldig kortsiktig løsning, sier Tove-Lise Torve til Nærnett.

Hun er Arbeiderpartiets ordførerkandidat for Møre og Romsdal ved høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Onsdag besøkte hun nedleggingstruede Mork rehabiliteringssenter sammen med partiets nye ordførerkandidat i Volda, Sverre Leivdal, og nåværende ordfører Jørgen Amdam.

Amdam har selv engasjert seg i striden om rehabiliteringssenterets videre eksistens, og har blant annet omtalt en potensiell nedleggelse som et overgrep mot de svakeste.

MOT NEDLEGGELSE: Tove-Lise Torve håper Mork Rehabiliteringssenter ikke legges ned. FOTO: Toralv Dyblie Erdal

Ser på andre løsninger

Forslaget om å legge ned rehabiliteringssenteret kom som en del av Helse Møre og Romsdals vedtak om å redusere utgiftene med 131 millioner kroner.

Nedlegging av rehabiliteringssenteret i Aure og flytting av fødeavdelingen i Kristiansund er tiltak som også kan gjennomføres som følge av helseforetakets innstramminger.

– Vi mener at helseforetakene er kraftig underfinansierte. Både Høyre og Arbeiderpartiet ville styrke sykehussektoren med tolv milliarder kroner før stortingsvalget i 2013. Etter fire år med Høyre i regjering ble det bevilget fem milliarder mindre enn lovet. Det er et stort løftebrudd, sier Torve.

Hun mener det finnes bedre løsninger i Mork-spørsmålet.

– Vi burde se på mulighetene for å flytte sengeplasser fra sykehusene over til Mork, så vi kan utnytte det gode miljøet som allerede er her, sier Torve.

På landsbasis er det 31 helseforetak som eies og administreres av staten gjennom fire regionale foretak. Helse Møre og Romsdal er en del av Helse Midt-Norge.

– Føler vi ikke blir hørt

Torve, som er gruppeleder for Arbeiderpartiet i fylkestinget, er frustrert over fylkeskommunens manglende påvirkningskraft i helsesektoren, og mener foretaksmodellen bør tas til ny vurdering.

– Helseminister Bent Høie sier det er foretakene sitt ansvar, men Helse Møre og Romsdal sier de har fått oppdrag fra Høie. Det er viktig at fylkeskommunen engasjerer seg i saken, selv om det ikke er innenfor vårt ansvarsområde. Men det føles som om vi roper mot et stort, tomt rom.