– Kanskje man bør være strengere enn nødvendig

Mulig habilitetsproblem mellom ordføreren og rektor

Ordfører i Nye Volda kommune, Sølvi Dimmen, og rektor ved Høgskulen i Volda, Johann Roppen, er gift. Det kan skape habilitetsproblemer når kommunen og høyskolen skal samarbeide.

Om en person er inhabil innebærer at det ligger forhold til grunn som kan svekke vedkommende sin evne til å være upartisk. Da skal vedkommende ikke være med i forberedelser eller avgjørelser i saken det gjelder. Dette sier innledningen til en artikkel om habilitet på lovdata.no

Må være bevisst

Ordfører i Nye Volda kommune, Sølvi Dimmen, forteller det ikke er sikkert at det blir et habilitetsproblem.

HABILITET: Sylvi Dimmen sier det ikke nødvendigvis blir et habilitetsproblem, men det er viktig å ha et bevisst forhold. Foto: Tobias Båkind.

– Det er en problemstilling hvor vi har regler som er viktig å følge. Jeg tenker vi har en rådmann og andre flinke folk i kommunen som veileder godt i disse spørsmålene.

Dimmen mener det kan være viktig å ha et bevisst forhold til habilitet.

– Jeg vil prøve å unngå at vi sitter i samme møte med hver våre roller. Da har vi en varaordfører som vi kan sende. Også tenker jeg man kanskje burde være strengere enn nødvendig, for å unngå spørsmål.

Til slutt sier Dimmen kommunen og høyskolen må avklare hver for seg hvem man skal sende på møtene hvis det skulle oppstå habilitetsproblemer.

Situasjonen må avklares

Direktør ved Høgskulen i Volda, Karen Fredrikke Lomeland Jacobsen, forteller situasjonen er ny og at høyskolen må avklare med rådmannen hvordan de skal håndtere saken.

SAMARBEID: Jacobsen forteller høyskolen ikke har diskutert saken i detalj, men ønsker fortsatt tett samarbeid med kommunen. Foto: Tobias Båkind.

– Vi har tidligere hatt jevnlige statusmøter med ordfører. Det er kanskje ikke naturlig at rektor og Dimmen stiller i de møtene sammen.

Jacobsen sier at høyskolen ønsker fortsatt tett samarbeid med kommunen, men de har ikke diskutert saken i detalj.

– Vi har ikke bestemt hvem vi skal sende til møtene, men skolen har en prorektor og kommunen har en varaordfører. Jeg må ta kontakt med rådmannen og diskutere med han sånn at dette blir gjort på en ryddig måte.

Skjønnsspørsmål

Jussprofessor ved Universitetet i Bergen, Jan Fridthjof Bernt, er ekspert på forvaltningsloven. Han forteller at Dimmen og Roppen ikke blir automatisk inhabile bare fordi de er gift. Det må være en sak hvor ordfører og rektor er begge personlig involvert. Habilitet er et skjønnsspørsmål som må vurderes fra sak til sak.