Mener musikk kan bidra til en bedre hverdag for demenspasienter

Musikkterapi for dementpasienter

INNLEVELSE: Salhus er musiker og bruker fiolinen sin aktivt når han har forestillinger for pasienter. FOTO: Stine Lund Trøan

2. september holdt høgskolelektor Øyestein Salhus foredrag om hvordan musikk kan bidra til å hjelpe pasienter som har demens. 

– Prosjektet startet i 2013 som en idé mellom studentene og lærerne på musikklinjen i Volda. Elevene spilte musikk for pasienter i hjemkommunene sine, og opplevde mye positiv respons både fra pasientene og de ansatte, forteller høgskolelektoren.

– Musikk vekker følelser

Salhus har spilt konserter på omsorgssenter og eldrehjem i tre år sammen med gruppen Kringel. På konsertene spiller de musikk pasientene gjerne har kjennskap til fra før.

– Musikk kan gi tilgang til både minner og følelser. Målet med prosjektet er å kvalifisere personalet i demensomsorgen til å bruke musikk i hverdagen. 

SANSER: Et av diktene snakket om sand som blåste avgårde. Foto: Stine Lund Trøan

Med hjelp fra kulisser som steiner og sand, lager artistene en sanselig opplevelse.

– Noe av det første vi lærer som barn er å bruke sansene våre. Vi opplever ofte at å bruke disse elementene hjelper å fremkalle gjenkjennelse hos pasientene. 

Mener tiltaket er viktig

Elever fra helselinja ved Høgskulen fikk være med på foredraget, blant dem var Regina Hella Midtun (19) og Stine Jakobsen (25). 

– Det var veldig stilig gjort, og ga en litt annen opplevelse. Formålet er jo også veldig godt. Det er viktig å vise initiativ og skape fine øyeblikk for de eldre, forteller Hella Midtun.

ENGASJERTE: Regina Hella Midtun (19) og Stine Jakobsen (25). Foto: Stine Lund Trøan

Begge er enige om at det er veldig viktig tema, og er glade for at Salhus kan tilby en slik opplevelse for pasientene. 

– Jeg jobber selv med demenspasienter, og man kan se gnisten i øynene deres når de hører musikken. De husker gjerne ting og det får frem en del følelser, forteller Jakobsen. 

Volda kommune har bestemt seg for å gi et bidrag til prosjektet, og Salhus håper at det kan føre til større konsertmuligheter for de eldre.

– Når vi først møter pasientene er de ofte avstengte og engstelige. Gjennom flere møter og musikkopptredener, opplever vi at de er mer mottakelig og utrykker seg mer. Jeg synes det er viktig at dette ikke bare blir et engangstilfelle, men et aktivt tilbud i demensomsorgen.