Bjørkes hotellfadese

Næravisa - Bjørkes Hotellfadese (Bjørxit)

HOTELL SØNDMØR: Fjordarmene rundt Bjørke har hoteller, satsing på turisme og mange arbeidsplasser. Hotell Søndmør stod like ved kirka på Bjørke. I dag er det en del av Solstrand hotell ved Bergen. FOTO: Knutsen/Digitalmuseum.no

– Da de kom og skulle rive det, begynte de å rive et annet hotell! sier Sverre Bjørke.
– Nei?
– Jo, det er helt sant. 

Sverre Bjørke, også kjent som «Post-Sverre», står ved inngangsdøra til huset sitt. Som nærmeste nabo til den gamle tomta hvor Hotell Søndmør sto, har han mye lokalhistorie å komme med. I sin egen kjeller har Post-Sverre laget sitt helt eget lille postmuseum, og Bjørkes lokalhistorie er godt dokumentert og bevart.

I DAG: Slik ser det ut der Hotell Søndmør lå tidligere.

Fra inngangsdøra har Sverre panoramautsikt til Bjørke og den gamle hotelltomta. I dag er det ikke et sveitserhotell, men et privathus på omtrent samme plassen som det tidligere Søndmør hotell sto på.

Men hva er årsaken til at hotellet ikke lenger eksisterer på Bjørke, når Hotel Union Øye, som også har sveitserstil og ligger i samme fjord, er bevart? 

Post-Sverre tror han vet grunnen. 

Les også: – Skulle ønske det var en butikk her.

Både hotell og skysstasjon

Hotell Søndmør ble bygget i 1891 og var drevet av Didrik Maaen og Hans Gjeitvik fra Austefjorden. De etablerte en skysstasjon på Bjørke, hvor de tok i land reisene som kom i båter fra Sæbø, Urke, Ålesund og omegn. 

Didrik Maaen drev også hotell på Fyrde, og hadde planlagt en viss samkjøring mellom hotellet der og på Bjørke. Til tross for dette, gikk det dårlig med driften av Søndmør, og de siste årene var det lite og ingen drift.

Bygget på Bjørke tok imot gjester til 1895-1896. Men da tok det en brå slutt. Post-Sverre mener at hotellet slet med få kunder, at det ikke kom nok turister, og at det derfor gikk konkurs. Antakelig har det vært en del motsetninger mellom bygdefolket og de på hotellet, hvor noen så med stor mistro på turistene.

I Sunnmørsposten fra 1894 sto det en artikkel skrevet av Karl Kirkhorn, hvor han nevnte at bygdefolket ikke ville ha turister dit. I årene da hotellet var i drift gikk det en dampbåt fra Ålesund inn gjennom Hjørundfjorden – helt inn til Bjørke.

Men det var stor konkurranse med Geiranger og hotell i Øye og Norangsdalen. 

Rev først feil hotell

Da statsminister Christian Mikkelsen kjøpte hotellet i 1899 for å få det flyttet til sitt hotellkompleks i Bergen, gikk ikke alt som det skulle. I stedet for å dra til Bjørke, dro de til et hotell i Geiranger og begynte å rive der.

Etter denne uheldige misforståelsen dro de til riktig hotell, og fikk fraktet det til Os, hvor det ble en del av Solstrand hotell. 

Bygget som i dag står på samme sted som hotell Søndmør, ble bygget i 1937. Det var ikke bygd som et hotell, men som et pensjonat.

I elvene rund Skjåstaddalen var lakse-bestanden stor, og ordet «laksehotell» ble ofte brukt. Fiskere kom og bodde på pensjonatet. 

Kilde: Alexander Riise Olsen, Hjørundfjord sogelag.