– Andre land får pynte opp i CO2-regnskapet sitt selv

Nei til vindmøller i Volda kommune

SIER NEI: Sindre Olav Kvangarsnes er fornøyd med at kommunene på Søre Sunnmøre nekter å ha vindmøller i området. (Foto: Sunniva Nerbøberg)

Ved å si nei til vindutvikling i alle kommunene på Sunnmøre, mener Sindre Olav Kvangarsnes likevel at sunnmøringene ikke skal sees på som miljøfiendtlige. 

– Det er et piss i havet.  Det vi snakker om når det gjelder bidrag til energiforsyning er først og fremst til Europa, forteller Sindre Olav Kvangarsnes, kommunestyrerepresentant for Volda-lista.

ØNSKER Å BEVARE: Kvangarsnes vil at hytteområdene og dyrelivet i Dalsfjorden skal bevares. (Foto: Sunniva Nerbøberg)

Han mener landene selv må stå for sin egen strømforsyning, og at Norge ikke burde ofre naturen sin for å pynte på CO2-regnskapet til andre land. 

Et av Norges best egnede steder

Sunnmøre ble i en rapport lagd frem av NVE, sett på  som én av de tretten mest egna stedene i Norge til å sette opp vindmøller. Alle kommunene i Sjustjerna, pluss Nordfjord, stemte likevel nei til bygging av vindmøller. 

Spesialrådgiver i Norwea, Andreas Thon Aasheim, stiller seg spørrende til vedtaket i kommunestyret for Volda kommune. 

OPPFORDRER TIL Å SNU: Andreas Thon Aasheim mener kommunene på Sunnmøre burde revurdere saken om vindkraft. (Foto: Norwea)

– Jeg synes det er veldig rart å kategorisk avvise all vindkraftutbygging  i kommunen for all tid som de nå har gjort. Særlig vil jeg at Volda kommune skal forklare hvorfor, og ikke bare si nei, bemerker Aasheim.  

Kommunen har tatt sitt ansvar

Med 6 vannkraftverk rundt  Dalsfjorden, mener Kvangarsnes at  Volda kommune bidrar rikelig i det  grønne skiftet som er nå.

– Norge og Volda og andre kommuner trenger ikke ha noe dårlig samvittighet for klimautslipp.  

Han mener verstinglandene selv burde ta ansvar for utslippene sine og ta problemene ved rota, istedenfor at vindmølleparker i Norge skal utrydde egne dyrearter. 

Populære friluftsområder

Områdene som NVE la frem som egnet, er av miljø- og samfunnsinteresse knyttet til landskap, friluftsliv, reiseliv og kulturminner.  

Mens Kvangarsnes mener hytter ville mistet verdi og dyrelivet ville forsvinne fra områdene, mener Aasheim at det er viktigere å se på  klimagassutslipp, industriarbeidsplasser og og lokal næringsvirksomhet. 

– Vi kan oppfordre kommunen til å snu, men det er opp til de enkelte kommunene å ta en avgjørelse.  Kommunene har i praksis VETO-rett. Vil de ikke ha vindkraft, er det derfor liten sannsynlighet for at det blir det. Til tross for at  vi ser vindkraftens gode sider.