Håp om endring i samtykkeloven

Norge får kritikk

Ida Johanne Aadland (19) og Henriette Bertheussen Isachsen (25) er representantar for Amnesty Volda Studentgruppe. FOTO: Ina Christin Løvseth

Ifølge Amnesty og FNs kvinnekomitè må voldtekt omdefineres i norsk lov.

Henriette Bertheussen Isachsen (25) og Ida Johanne Aadland (19) skal holde appell på vegne av Amnesty Volda Studentgruppe på Det Grøne Treet, torsdag. Temaet de skal ta for seg baserer seg på Amnesty sin kampanje «Metoo – Krever Politisk Svar». Motivasjonen for ​kampanjen går på at de vil ha en endring på definisjonen av voldtekt i norsk lov.

– Dessverre så følger ikke norsk lovgivning internasjonal standard. Vi har fått kritikk fra FN's kvinnekomité ved gjentatte anledninger om å endre vår definisjon på voldtekt i norsk lov, sier Isachsen til Nærnett. 

– Vi ønsker at folk skal være med å bruke stemmen sin og skrive under på Amnesty sin kampanje, og være med å vise at det norske folk har holdninger og meninger som ikke gjenspeiler seg i den loven som vi har i dag.

Ida Johanne Aadland og Henriette Bertheussen Isachsen skal holde appell. FOTO: Ina Christin Løvseth

De forteller at ifølge loven, som står nå, må det være truende eller voldelige omstendigheter som avgjør om det skal defineres som voldtekt. Amnesty mener at voldtekt er sex uten samtykke, og at et klart og tydelig «nei» skal være godt nok.

– Et «Nei» er ikke godt nok ifølge norsk lov, forteller Aadland.

De sier videre at det også er viktig for Amnesty å vise at metoo-kampanjen ikke er historier som vil bli glemt, og at de som har vært tøff å stå frem faktisk skal få et politisk svar. Den 20.mars skal endring om en ny samtykkelov opp til høring på Stortinget, og de sier det er viktig at folk bruker stemmen sin og viser at de vil ha en endring.

Fokus på å engasjere

Oda Skoglund og Guro Kvist studerer ved Høgskulen i Volda, og på torsdag skal de arrangerer feministisk pub på Det Grøne Treet, for andre år på rad.

Oda Skoglund og Guro Kvist arrangerer feministisk pub. FOTO: Elise Marina Eikevik

– For oss er det viktig å arrangere dette med et hovedfokus å få studenter og unge engasjerte. Det er veldig lett for at vi tar kvinnekampen for gitt, og tenker at den ikke lenger gjelder i dagens samfunn. Det skal være en sosial og åpen arena med mulighet for samtale og diskusjon, og alle er velkomne, legger de til.

Med suksessen fra i fjor godt i minne håper de at mange ønsker å ta turen til Det Grøne Treet torsdag, og blir med på å markere dagen.