Normark fortsetter i Hødd

Normark fortsetter i Hødd

FORNØYD: Ivar Normark var fornøyd med å ha fått fornyet tillit som styrelder i Hødd. (Foto: Torjus Aune)

Tirsdag kveld ble Ivar Morten Normarks fremtid som styreleder i Hødd IL Fotball avgjort. Nærnett fulgte klubbens årsmøte direkte.

20:06 - Ordstyrer takker for oppmøtet, og årsmøtet er med det hevet.

Nærnett takker for følget.

 

19:52 - Normark hadde 50 stemmer mot Bård Dalens 49. 

19:51 -  Ivar Normark fortsetter som styreleder i Hødd! 

19:49 - Stemmene er ennå ikke talt. Begynner å nærme seg nå. 

19:34 - Stemmene er levert og skal telles opp. 10 minutters pause. 

19:27 - Nå skal det stemmes!

19:26 - Bård Dalen presenteres som motkandidat til Normark, til stor applaus fra salen. 

19:22 -  Nå argumenteres det for valgkomiteens forslag om at dagens styre blir sittende.

19:18 - Nå skal fotballstyret velges. 

19:12 - De ulike gruppene behandles hver for seg. Håndballgruppa er først ut.

19:05 - Nå er blir det valg i storsalen.

19:00 - Budsjettet settes opp til votering etter krasse kommentarer fra salen. Det vedtas enstemmig.

18:52 - Nå skal budsjettet for 2019 vedtas.

18:49 - Satser for medlemskap i klubben vedtas. 

18:48 - Ordstyrer Sæter utfordrer styret til å avvikle "familiemedlemskap"-ordningen.

18:44 - Et klubbmedlem uttrykker sin bekymring over årsmeldingen og det han mener er skremmende tall. 

18:38 - Nå er det regnskap som presenteres i Høddvollbygget

18:32 - Årsmeldingen godkjennes enstemmig.

18:24 - Warholm forteller om opplegg i anledning klubbens 100-årsjubileum i år. 

18:23 - Styreleder Einar Warholm får ordet for å presentere årsmeldingen.

18:20 - Sæter går gjennom formalitetene.

18:17 - Ordstyrer er Kåre Sæter, leder i Møre og Romsdal fotballkrets. 

18:15 - Årsmøtet innledes med et minutts stillhet for medlemmer som har dødd det siste året. 

18:11 - Salen kommer til ro og møtet er i ferd med å starte.

17:53 - Storsalen i Høddvollbygget fylles opp. Under ti minutter til møtet er i gang.