Nytt helsestyre vedtatt for Helse Møre og Romsdal

Nytt styre Helse MR

Volda sjukehus. Foto: Hans Ivar Moss Kolseth

Ingve Theodorsen er ny styreleder i Helse Møre og Romsdal.

Det nye styret ble gjort kjent under et foretaksmøte mellom Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge. Ingve Theodorsen blir ny leder og May Helen Molvær Grimstad er ny nestleder. 

Toril Forbord, Bjarne Storset og Nils Kvernmo er nye styremedlemmer, mens Anette Lekve, Jan Arve Antonsen og Mikal Gjellan fortsetter i styret. 

- Jeg liker utfordringer, og trur dette blir interessant og lærerikt. Jeg ser fram til å starte på oppgaven, og vil bruke tiden framover for å sette meg inn i helseforetaket, sier Theodorsen til Helse Møre og Romsdal. Han har tidligere jobbet i Statoil.