Møre og Romsdal vil trenge flere tusen nye årsverk i helse- og omsorgstjenesten frem mot 2035

Sykepleiere

ILLUSTRASJONSFOTO: (Foto: Arkiv Nærnett)

Antall personer over 60 år og eldre er den gruppen i befolkningen som vil vokse mest frem mot 2035. Det betyr at den offentlig helse- og omsorgstjenesten må ha inn mange flere ansatte. 

Den kommunale omsorgstjenesten er den sektoren som vil ha størst behov for flere årsverk frem mot år 2035. Det kommer frem i en fersk rapport fra Statistisk Sentralbyrå. 

I Møre og Romsdal var det i 2017 nesten 8000 årsverk i den kommunale omsorgstjenesten. Mens det i 2035 er forventet at det vil være behov for over 11000. 

Nils Martin Stølen
NY RAPPORT: Nils Martin Stølen har jobbet med en rapport som viser hvor stort behovet blir for helsefagarbeidere i den offentlige helsesektoren frem mot 2035. (Foto: Privat) 

Totalt vil antall årsverk i offentlige helsetjenester i Møre og Romsdal øke med 28 prosent fra 2017 til 2035. 

Størst behov i byene 

 
– Rapporten viser et godt og illustrativt bilde for hvor stort behovet for helsearbeidere blir i fremtiden, sier Nils Martin Stølen.

Stølen er seniorforsker ved Gruppe for offentlig økonomi og befolkningsmodeller hos SSB. Han er også en av fire personer som har jobbet fram rapporten. 

Stølen forteller at selv om det per nå er flere eldre som bor i distriktene og i bygdene, vil det bli størst vekst i byene. 

– Det har vært en økning i folk som flytter til sentrale områder. Derfor vil det bli en prosentvis sterkere aldring i byene, sier Stølen.

Dermed er det forventet at det vil bli sterkere behov for flere årsverk i den offentlige helsetjenesten i sentrale områder. 

Lever lenger, føder færre

I rapporten fra SSB, kommer det fram flere grunner til at det blir en større etterspørsel etter helsearbeidere.  Fruktbarheten i Norge har gått ned siden 2009, samt at levealderen har steget over lengre tid. Fra 2017 til 2035 forventes levealderen for menn å øke fra 80,9 til 84,3 år. For kvinner forventes den å stige fra 84,3 til 87,1 år. I tillegg vil innvandringen gå noe ned.