Installerer «digitalt nattilsyn» i stedet for døgnbemanning

Øvre Rotset, omsorgsboliger

ØVRE ROTSET: Kameraovervåkning vil dekke innsiden av omsorgsboligene. Foto: Håkon Kvam Lyngstad

Kameraovervåkning trumfer nattevakter i omsorgsboliger på Øvre Rotset. – Uproblematisk, mener helsesjef i Volda kommune, Svein Berg-Rusten.

– Saken har vært planlagt siden 2011, så jeg synes det er hårreisende at det ikke har vært planlagt bedre, sier Per Svein Krøvel.

Han har tidligere vært nabo med Maurtua, en lignende omsorgsbolig for ROP-pasienter. Der opplevde han stor omsetning av stoff på nattestid. Krøvel mener det er viktig med bemanning på nattestid, de de som skal flytte inn også er aktive på denne tiden av døgnet.

– Disse menneskene trenger å føle at det er mennesker rundt dem.

Han sier at det er ikke alltid brukerne forstår hva som skjer, om det oppstår kritiske situasjoner. Krøvel sier han vil forbli skeptisk helt til han er trygg på at kommunen får til et forsvarlig tilbud.

 – Vanskelig å se at dette er lov

Janne Stang Dahl
Kommunikasjonsdirektør Janne Stang Dahl: Vanskelig å se at dette er lov. Foto: Datatilsynet

For å få tillatelse til å sette opp kameraene er det flere krav kommunen må oppfylle. Blant annet handler det mye om i hvor stor grad det er snakk om helseopplysninger.

Datatilsynet forteller til Næravisa at de har vanskelig for å se at det digitale nattilsynet er lov. Dette fordi det omhandler sensitive personopplysninger knyttet til helse og kriminell bakgrunn.

For å bruke kameraovervåkning skal alle andre tiltak være vurdert. Dermed skal begrunnelsen være solid. Datatilsynet sier dette dermed er vanskelig å fastslå, da det må være klare rammer og flere forhold som må vurderes.

– Ikke problematisk

Svein Berg-Rusten, helsesjef i Volda kommune, sier derimot han ikke ser noen helsemessige grunner til å bemanne boligene med nattevakt. Berg-Rusten forteller de er i en prosess for å få til to tilkallende nattevakter. Mest sannsynlig vil dette være via personalet i hjemmetjenesten. Om det skjer noe av helsemessige årsaker, skal de reise ut for å hjelpe.

– Det er ikke helsepersonellet som skal sørge for ro og orden, men politiet. Derfor er dette en naturlig løsning, slik som ellers i samfunnet, sier Berg-Rusten.

Selv om det er ambulerende nattevakter, vil det ikke være kontinuerlig overvåkning. Formålet er derfor ikke å forhindre uro på området, men heller å løse problemet i etterkant. Berg-Rusten forteller at videoovervåkningen på uteområdet skal gi en preventiv effekt, og skape ro og orden rundt boligene.

– I utgangspunktet er det ikke problematisk med digitalt nattilsyn.

Øvre Rotset, omsorgsboliger
Barnefamilier, en barnehage og et kapell vil bli nabolaget til omsorgsboligene. Foto: Håkon Kvam Lyngstad

– Det er å gå baklengs inn i fremtiden

Erik Holm, representant fra Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO) stiller seg kritisk til kommunens forslag om kameraovervåkning. I et intervju til Radio Volda sier han det er en svært uheldig situasjon for pasientene.

– Det er helt bak mål å drive omsorgsboliger på denne måten, kun for at kommunen skal spare penger.

Da det er ROP-pasienter som primært skal flytte inn i boligene, er Holm redd kameraene heller vil fremme mer psykisk sykdom, enn å forebygge.

– Brukerne vil jo bli vant med kameraene, men mest sannsynlig vil de nok ramponere dem. De som flytter inn kan blant annet lide av paranoia og forfølgelseslidelser. Det kan i verste fall utløse flere psykoser, forteller Holm.

Han sier Volda kommune burde sette seg ned å planlegge sammen med dem som skal bo der, heller enn å ta avgjørelser uten å ha en dialog med dem.

– Kameraovervåkning på denne pasientgruppen er ikke veien å gå. Det er å gå baklengs inn i fremtiden.

Øvre Rotset, omsorgsboliger
KAMERAPUNKT: Fem punkter er satt opp på området. Foto: Håkon Kvam Lyngstad

Et bra og billig tilbud

Kommunen legger ikke skjul på at forslaget om kameraovervåkning er av økonomiske årsaker. Dette skal være et godt tilbud som også kan bli billigere. Kommunen mener nødvendigheten av to nattevakter er viktig, og peker på at dette vil gi en fordobling i utgiftene.

Politikerne Arild Iversen (KRF) og Ivar-Otto Kristiansen (H) stiller seg skeptiske til bruken av kameraovervåkning. Iversen sier tilbudet virker lite robust for denne pasientgruppen.

– Jeg håper de ser på dette en gang til, og vurderer behovet for nattevakter.

Kristiansen støtter Iversen. Han mener nattevakter er viktige for beboerne i området samt de som skal flytte inn i boligene.

– Det er viktig å ha en overvåkning for å sikre beboberne i området, denne burde komme fra fagkyndige arbeidere, sier Kristiansen.

En konsekvens for underbemannede omsorgsboliger

Elin Høydal Vatne
Leder i rus- og psykisk helsetjenesten: Elin Høydal Vatne. Foto: Volda kommune

For å drifte boligene har Volda kommune valgt å flytte over årsverk fra andre tjenesteområder, til Øvre Rotset. Leder for Rus- og psykisk helsetjenesten i Volda, Elin Høydal Vatne sier de har tatt en vurdering på at de kan tilby et forsvarlig helsetilbud til de områdene som mister årsverk.

Totalt har kommunen beregnet utgiftene til omtrent 3.3 millioner kroner dette året. I budsjettet til Volda kommune har de tatt utgangspunkt i at omsorgsboligene skulle vært i bruk allerede fra mars måned av. Dette har derimot ikke skjedd.

– De som blir ansatt har som oftest tre måneder oppsigelse fra sin forrige jobb, så det er usannsynlig at vi får på plass bemanning før sommeren, sier Vatne.

Lærer av Oslo og Bergen

Vatne sier det enda ikke er bestemt hvem som skal bo i de nye boligene.

– Alle som bor i Volda og har behov for omfattende helsehjelp knyttet til rusmiddel og psykisk helse, kan søke om plass i de nye omsorgsboligene, forklarer hun.

Vatne forteller at kommunen har vært på besøk hos lignende tjenesteytere i Oslo og Bergen, for å hente inn erfaringer fra andre prosjekter. Her har blant annet videoovervåkning vist å være en trygghet for brukerne, som tilhører en voldsutsatt gruppe.

Øvre Rotset, omsorgsboliger
INNFLYTTNINGSKLARE BOLIGER: Beboerne vil mest sannsynlig ikke få flytte inn før nærmere sommeren. Foto: Håkon Kvam Lyngstad

Som å spå været

Samtidig som de har lært fra andre prosjekter i storbyen, mener Vatne det er vanskelig å si akkurat hvordan tilbudet vil fungere her.

– Det er helt umulig å uttale seg om driften og konsekvensene av videoovervåkningen før vi har startet opp. Det blir som å spå været, og vi vet alle hvor vanskelig det er, sier hun.

Likevel understreker hun at de ikke har mulighet til å overvåke beboerne uten deres samtykke.

– Kommunen kan selvsagt ikke sette opp videoovervåkning uten at de som bor der er enige i det, sier Vatne.

Kommunen ønsker å ha en overvåkning som beboerne er komfortabel med.

Kommunen i økonomisk vekst

Volda kommune kunne melde tidligere denne måneden om et overskudd på omtrent 20 millioner kroner.

– Om deler av disse pengene vil gå til omsorgsboligene, vil kommunestyret avgjøre når budsjettet har blitt behandlet, forklarer ordfører Jørgen Amdam.

Dette er saken:

Volda kommune har bygd nye omsorgsboliger for mennesker med rus- og psykiske lidelser (ROP-pasienter) på Øvre Rotset.

Det er ikke budsjettert med bemanning av boligene. Nå vil de sette inn ansatte fra andre tjenesteområder i rus- og helsetjenesten.

Kommunen ønsker å ha kameraovervåkning over boligene.

Denne måneden kunne kommunen melde om økonomisk vekst.