Naboene krever døgnbemanning

Omsorgsboliger på Øvre Rotset, naboer

Naboene er skuffet og overrasket over at Volda kommune har vedtatt bruk av kameraovervåking som nattevakt for omsorgsboligene. Foto: Håkon Kvam Lyngstad

Naboene på Øvre Rotset er bekymret for mangelen på nattevakter når beboere med utfordringer knyttet til rus og psykisk helse flytter inn i nabolaget.

Silje Helset sitter i styret for Rotset Grendautval. Hun mener det er uakseptabelt at kommunen ikke har budsjettert med døgnbemanning fra starten av.

– Jeg tror ikke kommunen forstår at nattevakter er viktig. De som flytter inn her trenger fagfolk rundt seg, sier Helset.

Les om den omstridte kameraovervåkingen her.

På Facebook

Mange engasjerer seg i Facebookgruppen. Foto: Skjermbilde

Helset har sammen med Elisabeth S. Uglebakken startet Facebookgruppen «Trygt nærmiljø for oss på Øvre Rotset». Til nå har over 70 medlemmer stilt seg bak kampsaken for å få nattevakter i boligene.

– Vi naboer kan ikke være nattevakter på vegne av kommunen, sier Helset.

De er bekymret for at de nye boligene kan bli et samlingssted for utsatte miljø.

– Jeg vil ikke være pessimist. Det kan jo gå fint. Likevel mener jeg det bør være nattevakter tilstede, sier Uglebakken.

Har tro på satsningsfelt

Selv om nabolaget på Øvre Rotset er skeptiske til mangelen på nattevakter, er de likevel tydelige på at de ønsker de nye naboene velkommen.

– Vi skjønner at de må ha et sted å bo, men det må være trygt for både beboerne og naboene. Da trenger vi folk der hele døgnet.

Helsesjef i Volda kommune Svein Berg-Rusten sier det er uheldig å stigmatisere boligene på forhånd. Foto: Volda kommune

Helsesjef i Volda kommune, Svein Berg-Rusten, mener et godt dagtilbud med bemanning fra klokka 08.00 til 22.00, vil føre til stabilitet, også på natta. Han forteller at et fast personale på få brukere er et satsningsfelt for Volda kommune. Med fast bemanning 14 timer i døgnet, mener han også det blir feil å trekke paralleller til andre lignende boliger som Viketunet i Ørsta og Maurtua.

Et par steinkast fra boligene ligger Rotset Barnehage. Daglig leder, Signe Moldskred, sier de ikke har tenkt noe særlig over å få mennesker med rus og psykisk helseproblemer som naboer.

– Vi stoler på at det blir en forsvarlig drift der oppe, sier hun.

Hun legger til at de som flytter inn må få et trygt og godt tilbud.

Moldskred sier barnehagen blir nødt til å ta sine forhåndsregler. Blant annet med daglige runder på uteområdet for å forsikre seg om at det ikke ligger gjenstander som sprøytespisser og lignende utstyr som barna kan plukke med seg. Videre peker Moldskred på at det er ingen barnehage som har noen garanti.

– Uansett hvor en barnehage ligger vil det alltid være faktorer som kan utgjøre en risiko for barna.

Savner dialog

Helset og Uglebakken har savnet en åpen dialog med kommunen. De har mange spørsmål som de ønsker svar på.

– Jeg føler kommunen har gått bak ryggen vår. Da vi fikk greie på at boligene kom hit, fikk vi inntrykk av at de skulle ha døgnbemanning, forteller Helset.

Hun mener kommunen har vært for dårlig på å informere naboene og grendautvalet. Helset sier hun og resten av naboene opplevde det som å få en bombe i fanget da de skjønte det ikke skulle være nattevakter i boligene. De lurer på hva kommunen sin konkrete plan er. 

– Hva gjør kommunen dersom beboerne nekter kameraovervåking, spør Helset.

Nabolaget har ingen tro på at kameraovervåking vil fungere. Foto: Håkon Kvam Lyngstad

Naboene opplever det som en falsk trygghet med ambulerende nattevakter til boligene. De er bekymret for å låse dører hele dagen, dersom innbrudd eller hærverk skulle skje. 

– Hvor går grensen mellom bråk og helsemessige årsaker for utrykning, spør naboene. De lurer på hvem det er som skal melde i fra om noe skulle skje.

Berg-Rusten sier han ikke forstår hvordan naboene har fått inntrykk av at det skulle være døgnbemanning. Han mener det ikke er blitt sagt fra kommunen sin side. Samtidig sier han kommunen er klar over at det er et stort informasjonsbehov, og påpeker at Volda kommune jobber for å verne om verdige boforhold for brukerne.

– Etter samtale med grendelagsleder Silje Hjelset, har vi blitt enige om at helse og omsorg vil ta ansvar for å få til et møte med grendautvalet, sier Berg-Rusten.

Han har nå lovet at helse og omsorg vil ha et møte med grendautvalet.

For tidlig med en risikoanalyse

Det er ennå ikke bestemt hvem som skal flytte inn i boligene, forklarer Elin Høydal Vatne, leder for rus- og psykisk helsetjenesten i Volda kommune.

Elin Høydal Vatne
Leder for rus- og psykisk helsetjeneste i Volda kommune, Elin Høydal Vatne. Foto: Volda kommune

– Det er enda ikke foretatt noen risikoanalyse knyttet opp mot beboerne. Kommunen vet ikke når full bemanning vil være på plass. Det er derfor umulig å svare på når en slik analyse vil skje, avslutter Vatne.

Fra næringsområde til omsorgsboliger

I 2014 overtok Volda kommune arealet fra fire grunneiere på Øvre Rotset. Blant dem var Lars Barstad. Han føler seg lurt av kommunen.

I saksdokumentene til Volda kommune ble området omtalt som «næringsareal». Barstad og resten av nabolaget tenkte ikke noe mer over det, den gangen. I dag derimot står det oppført syv omsorgsboliger, klare til å ta imot beboere med rus- og psykisk helse problemer.

– Jeg føler meg litt lurt, sier Barstad.

Han forteller at etter kontrakten ble signert, omregulerte kommunen området, slik at det kunne bygges institusjoner der. Den gangen var han leder i forvaltningsstyret, og opplevde det som vanskelig å ytre sin personlige mening.

– Den gangen jeg satt i møte med rådmann og ordfører, var det ingen som nevnte endringen i saksdokumentene, sier Barstad.

Boligene er plassert kun et steinkast fra hagen til Lars og Anne Liv Barstad. Foto: Håkon Kvam Lyngstad

Mangel på informasjon

Barstad og kona Anne Liv forteller de ble veldig overrasket da de fikk greie på at boligene ikke skulle ha nattevakter.

– Vi finner oss ikke i at boligene blir tatt i bruk uten døgnbemanning, sier Anne Liv Barstad og påpeker at de som flytter inn kan være mer aktive på natt enn dag.

Hun savner en dialog med kommunen, også om plasseringen av boligene. Ekteparet har bedt kommunen om å få sette opp et gjerde noen meter nærmere boligene.

– Jeg hadde aldri innbilt meg at de skulle komme så nært, sier hun.

Samtidig er de redd for innbrudd og hærverk, og lurer på hvem som blir erstatningsansvarlige dersom noe slikt skulle skje.

Rådmann i Volda kommune, Rune Sjurgard, sier til Næravisa at det eneste som betyr noe er hva området er regulert til i dag.