Omstruktureringer vil svekke tilbudene til trafikkstasjonen i Hovdebygda 

Samferdselsminister Jon Georg Dale og Avdelingsdirektør for trafikant- og kjøretøyavdelingen region midt

VALGETS KVALER: Samferdselsminister Jon Georg Dale og Frode Børstad i Statens vegvesen skal bestemme hva som skal skje med trafikkstasjonen i Hovdebygda. Foto: Stortinget/Statens vegvesen v. Christin Hermann 

Deler av dagens tilbud hos trafikkstasjonen i Hovdebygda vil mest sannsynlig flyttes til Ålesund, noe som vil gå utover lokalbefolkningen og næringslivet i området.  

Trafikkstasjonen i Hovdebygda vil trolig oppleve noen endringer i strukturen, etter at samferdselsdepartementet og finansdepartementet bestilte en områdegjennomgang av Statens vegvesen. Denne ble gjort av konsernfirmaet Capgemini Consult, og det har nå blitt foreslått å endre statusen fra trafikkstasjon til servicekontor hos trafikkstasjonen i Hovdebygda.

Fylkesordførerkandidat og gruppeleder for Arbeiderpartiet i fylkestinget, Tove-Lise Torve. Foto: ©Stortinget 

Fylkesordførerkandidat og gruppeleder for Arbeiderpartiet i fylkestinget, Tove-Lise Torve forteller at dette ikke kun gjelder for trafikkstasjonen i Hovdebygda, men også flere av de andre i Distrikts-Norge. 

– Det er foreslått at også trafikkstasjonene i Molde og Kristiansund blir gjort om til servicekontorer, samtidig som de ønsker å legge ned stasjonen i Sunndalsøra. 

Et effektiviseringspotensial 

Det er samferdselsminister Jon Georg Dale som skal avgjøre om statusen til trafikkstasjonen vil bli endret. 

Han forteller at gjennomgangen av området pekte på et betydelig effektiviseringspotensial. Det var også et behov for modernisering av trafikant- og kjøretøytjenestene. Dette for å sikre bedre, enklere og mer tilgjengelige tjenester for brukerne.  Samtidig som hensynet til effektiv og rasjonell drift ivaretas. 

Endringene vil føre til at brukerne av trafikkstasjonene må reise til Ålesund for å blant annet gjennomføre førerprøver innenfor motorsykkel og tunge kjøretøyklasser. 

– Det er lange tradisjoner for opplæring i tunge kjøretøyklasser og motorsykkel i Ørsta og Volda, så det er synd at det er et av tilbudene som vil bli svekket, sier lokalpolitiker og stortingsrepresentant Fredric Holen Bjørdal. 

Selvbetjening anvendes mer og mer

Avdelingsdirektør for trafikant- og kjøretøyavdelingen i Region Midt, Frode Børstad, påpeker at flere brukere i dag anvender selvbetjening på nett. En undersøkelse, som har blitt gjort flere steder i landet, viser at de som oppsøker trafikkstasjonene helst vil slippe å gjøre dette. 

– En del tjenester vil vi aldri kunne levere på nett og da må Statens vegvesen, eller andre legge til rette slik at vi får gjort dette fysisk også i fremtiden. Dette betyr ikke at vi vil gjøre det på det samme stedet som vi gjør det i dag. 

Selv om trafikkstasjonene har blitt preget av mer selvbetjening, vil sentraliseringen påvirke de som bor i områdene det gjelder.

Lokalpolitiker for Arbeiderpartiet og stortingsrepresentant, Fredric Holen Bjørdal. Foto: Eilif Swensen/Arbeiderpartiet

– Det vil gå utover lokalbefolkning og næringslivet. Tungtransporten er avhengig av å ha kontorer og det samme er innbyggerne. Det staten sparer på må innbyggerne betale ved å bruke av arbeidstiden og av egen lommebok, konstaterer Torve. 

Bjørdal mener dessuten at det ikke vil være faglig smart, ei heller samfunnsøkonomisk lønnsomt. Han håper samferdselsdepartementet ser engasjementet i Distrikts-Norge. 

– Det aller viktigste for at denne nedleggelsen og omstruktureringen ikke skal skje, er et bredt folkelig engasjement fra de som bor i de berørte områdene. 

Fremtidens Statens vegvesen 

Børstad forteller at Statens vegvesen har fått et oppdrag fra departementet om å designe fremtidens Statens vegvesen. En av flere bestillinger i det oppdraget er å komme med et forslag til en ny tjenestestruktur på trafikant og kjøretøyområdet. Forslaget skal etter planen oversendes departementet 10 mai, og vil bli behandlet og besluttet politisk.

Det er derfor ikke blitt tatt noen beslutning verken om tjenestemodell eller hvor tjenestesteder skal være lokalisert, men Statens vegvesen skal også fremover være tilstede rundt i landet slik at brukerne får tilgang til de tjenestene de trenger, opplyser Dale

– For å opprettholde et godt tjenestetilbud i hele landet skal Statens vegvesen komme opp med forslag til kompenserende tilbud for tjenester som krever fysisk oppmøte, dersom ny tjenestestruktur innebærer lengre reisevei enn tidligere.