Ørsta/Volda: Ekstraomganger i sammenslåingsdebatten

orsta-volda-sammenslaing

KOMMUNEREFORMATØR: Kommunal- og moderniseringsminister Mæland mener kommunereformen vil føre til økt kompetanse i kommunene.

Kommunesammenslåing var tema da Monica Mæland og lokalpolitikere fra Ørsta og Volda gjestet Ivar Aasen-tunet. – Ørsta sa tydelig nei til sammenslåing. Det synes jeg vi skal respektere, sier Marit Aklestad i Ørsta SV.

– Kommunereformen må fortsette, rett og slett fordi utfordringene fortsetter. Vi kommer et langt stykke på veg når vi kutter antallet kommuner til neste år, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Kommunereformen skal fra nyttår 2020 redusere antall kommuner fra 426 til 356.

Mæland mener reformen er viktig, fordi den kan gjøre det enklere for kommunene å yte gode nok tjenester.

–  I stedet for å telle rådhus, bør vi telle psykologer, lærere og ansatte i hjemmesykepleien, og i de viktige jobbene som betyr noe for oss, sier ministeren.

Hun påpeker at det også allerede mange steder eksisterer store inter-kommunale samarbeid.

– Hvis man kan samarbeide om barnevern, legevakt og brannvern så må man kunne samarbeide om et rådhus. Det er ikke rådhuset de fleste av oss er mest opptatt av i hverdagen.
 

Tok råd fra folket

– Jeg synes vi skal respektere folkeavstemminga. Kommunalministeren snakker om lokaldemokrati, og da må vi lytte til folket, sier Marit Aklestad fra Ørsta SV.

– LYTT TIL FOLKET: Marit Aklestad (SV) mener folkeavstemminga i Ørsta må respekteres.

Hun og flere andre lokalpolitikere ble utfordret i debatt om nettopp sammenslåing av de to nabokommunene.

Også dagens Ørsta-ordfører, Stein Aam (Sp), sier det er viktig at politikerne lytter til folket. På grunn av folkeavstemminga ble han stående som en ufrivillig brud, og sammenslåinga falt gjennom.

–Folket ga meg råd, og vi sa nei. For oss var det programfestet at vi skulle klare oss selvstendig. Vi har jobbet godt i samarbeid og utvikla bygda de siste fire årene, så det bare velstand i Ørsta, slår han fast.

Likevel gjør han det klart at det fremdeles er åpent for sammenslåing, dersom stemninga i folket skulle snu.

– Når tiden er moden går vi videre – ikke under tvang, men frivillig. Ved en passende anledning kan vi komme med ei ny avstemming, og da skal politikerne følge med.

– Ingen gitt størrelse

– Vi i SV er ikke i prinsipp imot sammenslåing, men om det skal gjøres må det være frivillig og basert på lokaldemokratiet, sier Marit Aklestad under debatten.

– Om vi en gang i framtida skal få nye samarbeid, ser vi at vi i noen sammenhenger samarbeider godt med Volda, i andre tilfeller er det sjustjerna eller samarbeid med Ålesund som funker, fortsetter SV-politikeren.

Aklestad mener det ikke er noen gitt størrelse som fungerer optimalt for alt, og at det derfor kan hende at Ørsta allerede er akkurat passe stor.

Utstrakt hånd fra Volda

På den andre siden av kommunegrensa virker stemninga langt mer ivrig i sammenslåingsspørsmålet.

Volda KrFs Arild Iversen beskriver sammenslåing som et ekteskap hvor begge parter må være enige om å slå seg sammen.

– Jeg tror både Volda og Ørsta er store nok hver for seg til å klare seg alene, men vi kan utgjøre en vesentlig forskjell om vi slår oss sammen. Vi hadde blitt et regionsenter i vår del av fylket hvis vi hadde slått oss sammen, sier han.

Også Stig Olav Lødemel (H), ordfører i Hornindal fram til sammenslåinga, er ivrig på å gjøre Nye Volda stadig større.

FORNØYD MED SAMMENSLÅING: Stig Olav Lødemel, ordfører i Hornindal, mener det har gått svært fint å slå seg sammen med Volda. – Det har vært flott å lede denne prosessen.

– Vi må ta et skritt av gangen. Det krever sitt av både politikere og ansatte å slå sammen to kommuner. Samtidig mener jeg vi må vi skynde oss langsomt med neste sammenslåing, sier Lødemel.

Prosessen han snart har lagt bak seg, mener han har gått forbilledlig for seg.

– Navn og følelsesbaserte spørsmål har selvfølgelig vært vanskelig. Likevel synes jeg sammenslåinga har gått kjempefint, og det har vært flott å få lede den prosessen.