Pasienter rekker ikke timen

Biler på sykehuset

FULLT: Sjeldent ledige plasser her på sykehuset   FOTO: Henrik Høgmo Johansen

Volda sykehus er det eneste sykehuset i Møre og Romsdal som fortsatt har gratis parkering, men nå må det gjøres tiltak. Grunnet begrenset parkeringsplass går det utover pasientene. 

– Det er et kjent problem på parkeringsfronten. Når det er som verst er det pasienter som ikke rekker timen, noe som er ugunstig for både sykehuset og pasienten, sier sykehuskordinator Knut Nautvik.

Han sikter til at de ved en tidligere anledning hadde bygget ut 100 ekstra parkeringsplasser. Situasjonen ble noe bedre, men er fortsatt langt ifra ideell. Når det ikke er noen ledige plasser, fører det til villparkeringer. Veiene i nabolaget blir utsatt fordi folk parkerer litt overalt uten å tenke over alle konsekvensene.

– Finner seg andre alternative plasser

– Vi har ikke mer kapasitet til å bygge ut flere plasser, sier Nautvik. Nå vurderes det å innføre parkering mot en avgift. Sykehuset har ikke kommet så langt i planleggingen, men når det innføres avgiftsparkering på Høgskulen, føler sykehuset seg utsatt. Skolen ligger i gangavstand fra sykehuset, så de tror at noen studenter og ansatte kan utnytte plassene på sykehuset når de skal på Høgskulen, for å slippe å betale.

Selv om det ennå ikke er noen formelle samtaler mellom de tre partene, er både Høgskulen og sykehuset positive til et samarbeid med kommunen for å få ordning på parkeringssituasjonen.

Lik problemstilling som på Høgskulen

Som ved Høgskulen en del av problemet de som bor i gangavstand fra sykehuset, likevel kjører bil. Et forbedret kollektivtilbud hadde hjulpet på situasjonen, og da kunne sykehuset i Volda innført en lik ordning slik som sykehuset i Ålesund. Der har de regulert adgangen for ansatte til parkering ved å vurdere avstanden mellom bopel og sykehuset.

– Det er vanskelig å finne løsning som oppleves som rimelig og rettferdig, men hensynet til pasientene og besøkende tvinger oss til å vurdere regulerende tiltak, sier Nautvik.

Konsekvensene

Når parkeringsplassen er full og sjåfører velger alternative plasser, skapes det problemer. Det har skjedd grunnet villparkeringer at bussen ikke har kommet frem, men sykehuset har ennå ikke opplevd at biler blokkerer veien for nødetatene.  Likevel understreker Nautvik at villparkeringer ikke er hovedproblemet, men heller mangelen på plass.