Prosjekttegninger ligger ikke klare

Parkeringsplasser, nytt mediehus

STARTER I NOVEMBER: Parkeringsområde mellom Berte Kanutte og Hans Strøm-huset blir borte, på bekostning av nytt mediehus. (Foto: Stine S. Ødegård)

Frem til 2021 må bilister bruke alternative parkeringsplasser på Høgskulen i Volda. Prosjektlederen mener de har en god plan på hvordan de skal håndtere det.

INGEN PROBLEM: Prosjektleder Niels Jørgen Andreasen mener det ikke vil bli noe problem med parkeringsplasser, når byggingen av mediehuset settes i gang. (Foto: Høgskulen i Volda/Daniela Mala)

I november iverksettes byggingen av Høgskulen i Volda sitt nye mediehus. Når prosessen settes i gang, ryker dermed parkeringsplassen tilknyttet Joplassveg, mellom Berte Kanutte og Hans Strøm-huset. Prosjektleder for mediehuset, Niels Jørgen Andreasen, sier de har en planlagt løsning.

– Parkeringsplassene vil bli erstattet med nye, inne på campus. Det vil bli omtrent samme antall som det er i dag.

Skal være tilgjengelig under byggeprosessen

Han forklarer at de midlertidige parkeringsplassene vil være tilgjengelig fram til det nye mediehuset er ferdig.

KAMP OM PLASSENE: Det blir mange som må knive om de nye parkeringsplassene. (Foto: Stine S. Ødegård)

– Når mediehuset står klart, vil deler av den midlertidige parkeringsplassen bli permanent. I tillegg vil omtrent halvparten av de opprinnelige plassene være tilgjengelig igjen.

Tegningene ligger ikke klare

Med under to måneder igjen til byggestart, ligger ingen av prosjekttegningene for de midlertidige parkeringsplassene klare enda. På spørsmål om dette vil bli kaos, sier Andreasen det er lagt en detaljert plan.

– Det er lagt en plan for tilkomst som tar hånd om trafikken. Dette gjelder spesielt for rushtiden.