Pelsdyrnæringa i Norge skal avvikles innen 2025

Pelsdyrbønder fortviler

– Jeg er bekymret for bygda vår, sier pelsdyrbonde Jon Arne Øie Nordang fra Norangsdalen. Regjeringens plan om å avvikle pelsdyrnæringa kan få store ringvirkninger i Ørsta. 

I regjeringserklæringen som ble lagt frem 14. januar i år kom det frem at pelsdyrnæringen skal gjennom en kontrollert avvikling innen 2025. Nøyaktig ett år tidligere hadde Høyre og FRP fått flertall i Stortinget for at næringen skulle sikres en bærekraftig utvikling.

I løpet av de siste 30 årene har antallet pelsdyrgårder i Norge falt fra over to tusen til bare et par hundre. Med Venstre i regjering er målet at om 7 år vil det ikke være noen igjen. Dyrevernsorganisasjoner landet rundt jubler, men for bønder i Ørsta er stemningen en helt annen. 

Rev i bur
Gullrev på pelsdyrgården til Odd Henning Brungot, Foto: Elin Kristin Raudøy

Pelsdyrbønder i Ørsta sjokkert

 – Dette kom som lyn fra klar himmel. Det var vel i fjor, den 10. januar, at vi skulle ha en bærekraftig utvikling, og jobbet ut ifra det, sier pelsdyroppdretter Odd Henning Brungot.

Brungot har drevet med pelsdyr siden 1982. Han savner dialog mellom politikerne og pelsdyrnæringa, og mener debatten har vært styrt av følelser snarere enn fakta. I følge Brungot er avviklingen en negativ utvikling med hensyn til dyrevelferden. Alternativet blir å importere pels fra andre land uten norske tilsynsverk. Han er bekymret for at store deler av opposisjonen aldri har vært på en pelsdyrgård, og sett hvordan forholdene egentlig er.

– Jeg så filmen «Pels», og jeg syns det var en grotesk film i forhold til det næringen representerer. Det er ikke sånn i min farm, her er det åpent og lyst, og alle får komme og se. Jeg har hatt åpen pelsdyrgård i alle år.

Rev i bur
Brungot har 160 sølvrevtisper på gården sin, Foto: Elin Kristin Raudøy

På sin gård har Brungot rundt 250 dyr, først og fremst sølvrev og blårev, men også et par gullrev. Han tenker å fortsette med pelsdyr til avviklingen er et faktum, og sier det passer ham å pensjonere seg når den tid kommer. Likevel bekymrer han seg for sine kolleger, og frykter for de andre pelsdyrbøndene i Ørsta.

– I Norangsdalen er det flere unge oppdrettere, og de har ikke mye å få inntekter på utenom pelsdyrene. De blir kanskje fraflytta, de gardsbrukene også.

Norangsdalen risikerer å bli hyttebygd

Jon Arne Øie Nordang er driver med pelsdyroppdrett i Norangsdalen, og deler bekymringene til Brungot.

– Jeg er bekymra for framtida for bygda, det er jeg. For bosetninga. Butikken, barnehagen, skolen på Sæbø, alt henger sammen. Det kommer under press, og hvis det ryker blir det håpløst å bo her, sier Jon Arne Øie Nordang

Pelsdyrnæringa står sentralt i Norangsdalen. Nordang er redd for at dersom pelsdyrnæringen avvikles, vil hele landbruket bli nedlagt, og Norangsdalen vil bli en hyttebygd. Han ser at det allerede er mange som bor i bygda og pendler, men frykter dette vil bli for tungvint på sikt. Og få arbeidsplasser kan bli færre.

— Hvis det blir lite folk som bor her kan hotellet bli nødt til å ansette svensker og østeuropeere i stedet, som vi ser andre steder. Tidligere har barna våre jobbet på hotellet hver sommerferie fra de var 15 år gamle, og gjennom hele studietida og vel så det. Bosetning i bygdene er avhengig av arbeidsplasser, så en sånn utvikling er ikke bra.

Rev i bur
Pelsdyr er en sentral del av landbruket i Norangsdalen, Foto: Elin Kristin Raudøy

Ordføreren i Ørsta hører bøndene

Ordfører i Ørsta, Stein Aam, mener bøndene i Norangsdalen har god grunn til å være bekymra hvis pelsdyrnæringa avvikles.

– Hvis arbeidsplassene i Norangsdalen blir nedlagt, da er det et alvorlig problem for hele bygdesamfunnet der. Du har turisme, men likevel, det vil være vanskelig for de som bor der å greie og livnære seg.

Men ordføreren tar ikke sorgene på forskudd.

– Jeg er ikke forberedt på noen avvikling av pelsdyrnæringa i Ørsta og i Norge. Jeg registrerer at det er folk fra både Høyre og FrP nå som har aksjoner på gang, så dette løpet tror jeg ikke er kjørt. Jeg er sterkt i tvil om at det blir avviklet så fort som det blir sagt.

Han mener sju år er lang tid, og tror en annen løsning vil komme på banen før 2025. Debatten rundt pelsdyrnæringa er het, og regjeringa har allerede skiftet standpunkt en gang.

— Hvis næringa faktisk avvikles er bøndene nødt til å få en skikkelig erstatningsordning for å få bygde-Norge til å overleve.

Bamsebjørn
Odd Henning Brungot har drevet med pelsdyr siden 1982, Foto: Elin Kristin Raudøy